Julča
19.05.08,15:53
Chcem sa utvrdiť, že to robím správne. Dostala som v apríli zálohovú faktúru na tovar z Nemecka. Uhradila som ju. K prijatým peniazom som nedostala nijaký doklad.Tovar prišiel 17.4.2008 a faktúra 21.4.2008 s tým, že na nej bola vyčíslená celá suma a v poznámke že je 100% zaplatená. k tejto faktúre chcem ukobiť klasické samozdanenie ako pri dodávke z krajín EU. Dátum samozdanenia a nároku na odpočet by som dala21.4.2008. Je to správne?
zuhl
19.05.08,16:57
Je to správne.