Krtko
19.05.08,16:48
Ahojte,
vyhľadala som si všetky porady ohľadom preradenia:confused:, ale všade sa písalo o odpísanom MV do a po 5 rokoch od preradenia, príp. pri skončení živnosti.
:mee:Ja by som potrebovala poradiť ako postupovať, ak auto, ktoré ešte nebolo odpísané(posledný rok) majiteľ prepísal z IČO na RČ(napr.25:4:2008), to znamená tým dátumom prepisu ho vyradím do osobného užívania. Odpisy sa nebudú uplatňovať a nič viac netreba urobiť v účtovníctve (napr. zost.cenu dať ako príjem.....)???
,, Ak ho následne predá ako súkr.osoba prizná rozdiel predajnej ceny a zostatkovej hodnoty v §8 a tento zdaní. " = info z DÚ, ktoré dostal klient.
Je to takto správne??:eek:
Stále mám pocit, že niečo nie je v poriadku, nemám s takýmito vecami skúsenosti.
Ďakujem vopred skúsenejším
Zoltán Kovács
19.05.08,16:51
Ahojte,
vyhľadala som si všetky porady ohľadom preradenia:confused:, ale všade sa písalo o odpísanom MV do a po 5 rokoch od preradenia, príp. pri skončení živnosti.
:mee:Ja by som potrebovala poradiť ako postupovať, ak auto, ktoré ešte nebolo odpísané(posledný rok) majiteľ prepísal z IČO na RČ(napr.25:4:2008), to znamená tým dátumom prepisu ho vyradím do osobného užívania. Odpisy sa nebudú uplatňovať a nič viac netreba urobiť v účtovníctve (napr. zost.cenu dať ako príjem.....)???
,, Ak ho následne predá ako súkr.osoba prizná rozdiel predajnej ceny a zostatkovej hodnoty v §8 a tento zdaní. " = info z DÚ, ktoré dostal klient.
Je to takto správne??:eek:
Stále mám pocit, že niečo nie je v poriadku, nemám s takýmito vecami skúsenosti.
Ďakujem vopred skúsenejším

Na kartu DHM vyznačíš vyradenie do osobného úžívania. Odpis sa neuplatní. Ak do 5 rokov od vyradenia dôjde k predaju, tak predaj sa zdaňuje, a bude to príjem podľa §8.
Krtko
19.05.08,17:55
Takže žiadny príjem aj keď nebolo auto doodpisované, až keď ho predá????
Som rada, je to jednoduchšie, ale mala som aj také rôzne informácie, tak som zostala v pomykove, aby sme na niečo nezabudli. Lebo ak by musel dávať niečo do príjmu, mohol by presiahnuť hranicu obratu pre DPH, tak som chcela mať istotu.
Ďakujem