libuš
19.05.08,19:44
Ahojte poraďáci,
odobríte, resp. opravíte mi niekto môj výpočet náhrady príjmu?
Zamestnankyňa je v prac. pomere od 01.01.2007.
Od 29.01.2007 do 24.08.2007 bola práceneschopná. Od 25.08.2007 do 30.11.2007 poberala peň. pomoc v materstve, od 01.12.2007 do 31.01.2008 bola práceneschopná.
Od 01.2.2008 do 22.04.2008 mala neplatené voľno.Od 23.04.2008 do 05.05.2008 pracovala.
Momentálne je od 06.05.2008 práceneschopná.
Vym. základ za obdobie, kedy pracovala (t. j. od 01.01.2007 do 28.01.2007) bol 14 783, - Sk.
Denný vym. základ som jej vypočítala nasledovne:
rozhodujúce obdobie - od 01.01.2007 do 31.12.2007
.
doba neplatenia - 337 dní
365-337 dní = 28 dní.
Denný vym. základ: 14 783:28 = 527,9643 Sk.
Je to správny výpočet?
Nemala som rátať aj do vym. základu príjem z náhrady príjmu resp. z peň. pomoci v materstve ??
Ďakujem za odpovede.
libuš
20.05.08,08:37
Prosím Vás, poradíte mi niekto?
Hepi
20.05.08,08:48
Tu je každá rada drahá. Dosť komplikovaný prípad. Napíš, prosím, ak od 25.08.07 poberala peň pomoc v materstve, prečo potom išla na PN /aký vymeriavací základ si dala tam/ a ďalej mala neplatené voľno. Prečo radšej nie je na rodičovskej dovolenke? Inak ten vymeriavací základ máš dobrý, ale neviem, čo s tým neplateným voľnom, predsa vtedy prerušila nemocenské poistenie. Treba napísať viac informácií.
Stina
20.05.08,09:11
VZ máš správne .
Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie roku 2007. Dôvodom na prepočítavanie výšky DVZ nie je prerušenie sociálneho poistenia zamestnanca.

Od 1.8.2006 prerušenie povinného nemocenského poistenia nemá vplyv na určenie rozhodujúceho obdobia.

S účinnosťou od 1. 8. 2006 sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia odpočítavajú aj dni, v ktorých bolo prerušené povinné nemocenské poistenie, pretože počas prerušenia povinného nemocenského poistenia toto poistenie netrvá a teda nie je ani povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie.
libuš
20.05.08,09:46
áno, je to veľmi komplikovaný prípad. Na peň. pomoci v materstve bola preto tak krátko, lebo jej zomrelo bábätko...
jankasm
20.05.08,12:03
To je veľmi smutné. :mee:

Potvrdzujem, že výpočet DVZ je správny.
libuš
05.06.08,11:44
Dobrý deň,
chcem sa Vás ešte opýtať... V sociálnej poisťovni som si porovnala môj výpočet náhrady príjmu s výpočtom nemocenského...
Oni pri svojom výpočte neodrátali obdobie, kedy menovaná bola na materskej, lebo vraj podľa metodického pokynu soc. poisťovne, materskú (ak menovanej nevznikol nárok - nemala odpracovaných 270 dní) do doby neplatenia nerátajú a považujú toto obdobie akoby za odpracované...
Neboli si však istí, či sa to týka aj výpočtu náhrady príjmu, alebo iba výpočtu nemocenského.
Nestretli ste sa niekto s takým prípadom...?
brčko
05.06.08,12:32
Dobrý deň,
chcem sa Vás ešte opýtať... V sociálnej poisťovni som si porovnala môj výpočet náhrady príjmu s výpočtom nemocenského...
Oni pri svojom výpočte neodrátali obdobie, kedy menovaná bola na materskej, lebo vraj podľa metodického pokynu soc. poisťovne, materskú (ak menovanej nevznikol nárok - nemala odpracovaných 270 dní) do doby neplatenia nerátajú a považujú toto obdobie akoby za odpracované...
Neboli si však istí, či sa to týka aj výpočtu náhrady príjmu, alebo iba výpočtu nemocenského.
Nestretli ste sa niekto s takým prípadom...?

pozerala som do zákona o soc.poist. - ide hlavne o § 54 ods.6 - z RO sa vylučujú obdobia, za ktoré pistenec"
1. nie je povinný platiť poistné na NP - § 140
2. obdobia prerušenia povinného NP - § 26
Počas MD, kedy ale nepoberá materské nejde ani o obdobie, kedy nie je povinná platiť NP, lebo nesplna podmienku poberania materského ( § 140 ods.1a) a ani o obdobie prerušenia nem.poistenie - to je až obdobie rodič.dovolenky ( § 26 ods.1e).
Takže bohužial SP má v tomto pravdu. Dni jej MD, kedy nemala nárok na materskú sa z RO nevylučujú.

No a v zákone 462/03 (pozerala som pôvodné znenie, tak neviem, či nebola zmena) o náhrade príjmu pri doč.PN .... tu je link naň. http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17467&FileName=03-z462&Rocnik=2003
sa § 8 ods.1 pri výpočte DVZ odvoláva na zákon o soc.poistení a hlavne § 8 ods.4 stanovenie RO, o ktoré vlastne ide, sa tiež odvoláva na ZoSP.
Takže predpokladám, že DVZ má byť ten istý ako v SP aj u zamestnávatela - no som teoretik, nestretla som sa s tým. Snád sa ozvú aj skúsení mzdári.

Bohužial :mee::o, to sme prehliadli, preto ocenujem túto tvoju info. ;):)