Enyma
19.05.08,18:51
Na faktúrach, SZČO - nie je platcom DPH je potrebné uvádzať zdaniteľné
plnenie ?Za odpoveď ďakujem .

enyma
betka
19.05.08,18:55
Platiteľ DPH sa riadi par. 71 z o DPH. Naplatiteľ DPH "nevie" čo znamená pojem vznik DP, takže ho neuvádza. Stačí vystavenie, splatnosť