grupe
19.05.08,19:44
prosím vás, poraďte , čo sa robí v tom prípade, ako sa to účtuje, ked na konci úč.obdobia sme dali do výnosov predpokladan nevyfakturované očakávané výnosy - teda bolo účtované 385/602, a v novom roku neboli vyfakturované v celom objeme, čo robiť potom????mám na účte 385 zostatok