Miska 1
20.05.08,05:32
Podnikateľ fyzická osoba kúpil byt s pozemkom, ktorý ešte nieje úplne postavený. Rozhodol sa ho bude používať ako kanceláriu .Môže si odpočítať DPH ktoré ma na faktúre za tento byt? Môže si dať kúpu bytu do radných daňových nákladov - odpisy .
Vladimír Ozimý
20.05.08,07:03
Podnikateľ fyzická osoba kúpil byt s pozemkom, ktorý ešte nieje úplne postavený. Rozhodol sa ho bude používať ako kanceláriu .Môže si odpočítať DPH ktoré ma na faktúre za tento byt? Môže si dať kúpu bytu do radných daňových nákladov - odpisy .

ano. nevidím problém uznať si DPH ak kancelária slúži na podnikanie. Podmienkou je aby vaša činnosťou podliehala zdaneniu na výstupe. Ak budete byt evidovať ako obchodný majetok využívaný na podnikanie môžte si uplatniť do daňových výdavkov odpisy
Miska 1
20.05.08,07:29
Nebude mať problém s tým že podnikateľ má inde trvalí pobyt a aj tam má uvedene ako miesto podnikania .Tento byt by mal ako kanceláriu.Nemám povinnosť podľa stavebného zákona to dať vyňať z bytových priestorov na nebytové priestory a namal by povinnosť to nahlásiť na živnostenskom úrade ?Vôbec nemám skúsenosti v tejto oblasti . Ďakujem za každú radu.