Budvarista
20.05.08,08:40
Prosím čo so skontom uvedenom fa /Nemecký dodávateľ - EURO/
Ide o to, že na faktúre je uvedená celková suma 5575 EUR. Keďže
bola uhradená faktúra vopred pred dodaním tovaru na tejto faktúre
je uvedená poznámka, že sa uplatňuje 3% skonto a teda stačilo
pred dodaním tovaru v hodnote 5575,-EUR uhradiť iba 5407,70 EUR.
Ako sa táto faktúra zúčtuje- ktorá suma ? z čoho sa vypočíta DPH?

Aha, veď je to uvedené v §22 ods.4 zák. o DPH
Tweety
20.05.08,08:44
Prosím čo so skontom uvedenom fa /Nemecký dodávateľ - EURO/
Ide o to, že na faktúre je uvedená celková suma 5575 EUR. Keďže
bola uhradená faktúra vopred pred dodaním tovaru na tejto faktúre
je uvedená poznámka, že sa uplatňuje 3% skonto a teda stačilo
pred dodaním tovaru v hodnote 5575,-EUR uhradiť iba 5407,70 EUR.
Ako sa táto faktúra zúčtuje- ktorá suma ? z čoho sa vypočíta DPH?
5407,5 je konečná suma faktúry, aj suma na samozdanenie.
ekonomaja
04.06.08,13:38
Na skonto, ktoré si uplatní nemecký odberateľ na konci každého mesiaca podľa prijatých platieb vystavujem daňové dobropisy ku každej faktúre, ktorej sa to týka, a to kurzom NBS platným v deň dodania tovaru.
Kontrolórky z DÚ na DPH mi poradili, že by som nemusela vystavovať dobropisy, ak by na faktúre bola uvedená cena po uplatnení skonta. Ale my nevieme vopred, či si odberateľ uplatní skonto alebo nie.