Mickya
20.05.08,10:48
Prosim, ako je to s DPH (akú sadzbu použiť), ak firma XY si fakturuje za obecný časopis (za jeho výrobu).
na fakture je rozpis:
redakčné spracovanie,autorské spracovanie,tlačiarenske služby..
pri každej položke použije prosim sadzbu 10%?

tiež sa chcem spýtať ako to je, ak firma XY si tento časopis dá vytlačiť u tlačiara XZX.
tlačiar uvedie 10% DPH?

ďakujem za odpoveď
Mickya
21.05.08,07:16
prosím, nik nevie?
montecristo
21.05.08,15:57
Na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane. Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. definuje zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane. Firma XY faktúruje za redakčné spracovanie, autorské spracovanie a tlačiarenske služby, čo v žiadnom prípade nemôže ísť o tovar uvedený v prílohe č. 7, keďže ide o služby. Takže z môjho pohľadu pri použití sadzby dane 10 % pôjde o krátenie dane na výstupe.
Mickya
21.05.08,21:22
Na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane. Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. definuje zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane. Firma XY faktúruje za redakčné spracovanie, autorské spracovanie a tlačiarenske služby, čo v žiadnom prípade nemôže ísť o tovar uvedený v prílohe č. 7, keďže ide o služby. Takže z môjho pohľadu pri použití sadzby dane 10 % pôjde o krátenie dane na výstupe.
ďakujem za odpoveď, ale aj tak mi to nie je úplne jasné, pretože tá firma XY ten časopis vlastne vyrobila...
..to si vlastne potom fakturuje napr. kníhkupectvo 10%, ale nie samotný výrobca?
montecristo
22.05.08,08:44
aj samotný výrobca faktúruje kníhkupectvám alebo predajcom za knihy - za tovar a nie za redakčné spracovanie, autorské spracovanie, tlačiarenske služby...
Mickya
22.05.08,08:50
aj samotný výrobca faktúruje kníhkupectvám alebo predajcom za knihy - za tovar a nie za redakčné spracovanie, autorské spracovanie, tlačiarenske služby...
čiže stačí uviesť správne údaje na faktúre správne údaje - napr. kniha a vtedy je 10%
a keď sa rozpíše, čo všetko "musel spraviť, aby kniha existovala", tak vtedy je to 19% ?
...dobre som to pochopila?
montecristo
22.05.08,09:37
Ide o povahu predmetného obchodu - ak firma X bude mať na starosti redakčné a autorské spracovanie a firma Y tlač, tak v žiadnom prípade nemôže ísť o dodávku kníh ale služieb.
Na druhej strane ak všetky služby spojené s prípravou knihy bude mať na starosti jedna firma, resp. jedna firma bude faktúrovať za dodávku kníh, tak samozrejme by mala uplatiť zníženú sadzbu dane.
Rozdiel je však v tom, že v prípade dodávky kníh sa faktúruje za počet dodaných kusov, v prípade tlačiarenských služieb, redakčného spracovania a autorského spracovania ... sa faktúruje podľa výkonu (t.j. podľa počtu hodín, podľa počtu strán a podobne).
V konečnom dôsledku však je na dohode zmluvných strán, na akom spôsobe fakturácie sa dohodnú.