andurk
20.05.08,13:46
Zamestnanec po celý rok 2007 + mal príjmy ako súdny znalec (podával si sám daňové priznanie) Nie je prihlásený v zdravotnej poisťovni ako SZČO. Ako zamestnanec nepresiahol max.vymeriavací základ ani v jednom mesiaci. Je povinný podať si zamestnanec sám RZZP? Ak áno aký typ tlačiva má použiť? Môže si určiť vymeriavací základ z príjmov súdneho znalca príjmy - výdavky (r.42 z daňového priznania), alebo musí brať do úvahy celý brutto príjem?
Ďakujem
DanielaSL
20.05.08,13:55
Má príjem podľa §6 ZoDP a preto je povinný podať si RZZP sám, pravdepodobne tlačivo S - SA,SB , závisí to od výšky jeho príjmu.