jaanna
20.05.08,13:21
Dobrý deň, prosím o informáciu aký text uvádzate na faktúre pri dodaní služby do iného členského štátu, podľa paragrafu 73 ods. 2 písm h/. Ďakujem za pomoc.
VladoaKatka
20.05.08,13:34
Ja uvádzam takto:

oslobodené od dane podľa paragrafu 73 - dodanie služieb z tuzemska do iného členského štátu EU
-----------------------------------------------------------------------


A pozri sa do tejto témy, aké sú odvolávky z iných čl.štátov

http://www.porada.sk/t28758-p2-najpouzivanejsie-odvolavky-pri-fakturach-z-eu.html#post710068
paťuška
20.05.08,13:35
Myslím, že každý máme niečo iné na fakturáciu, preto musíš uviesť konkrétnu službu, ktorú fakturuješ. Na to neexistuje jednotné usmernenie.
jaanna
20.05.08,13:50
Jedná sa o prepravu, uvádzame text: Oslobodené od dane pri dodaní služby do iného členského štátu EÚ /par. 16/, ale zmiatol ma text pod písmenom h, ktorý platí od 01.01.2008, netreba uvádzať nejaký iný text?
Vladimír Ozimý
20.05.08,15:13
Jedná sa o prepravu, uvádzame text: Oslobodené od dane pri dodaní služby do iného členského štátu EÚ /par. 16/, ale zmiatol ma text pod písmenom h, ktorý platí od 01.01.2008, netreba uvádzať nejaký iný text?

na faktúru stačí uviesť jednoduchú vetu: Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná.

To platí pre všetky služby.

Takisto je tam možnosť uvádzať odkaz na články smernice Rady Europy uvedené v par. 73 ods. 2 písm h) (články 193-196)

odkaz na iné par.,články, a neviem čo sa na Fa neuvádza.