susana28
20.05.08,15:42
Milí poradcovia!

V prvom rade mi prepáčte ak sa pýtam na niečo, čo sa tu už rozoberalo. Ale mám doma polročnú dcérku, ktorá spí ako zajko, takže fakt nestíham hľadať podobné príspevky.

Takže môj nastávajúci manžel má trvalé bydlisko v Humennom (teraz býva v SNV) a pracuje pre slovinskú firmu, ktorá si od neho vyžiadala potvrdenie o daňovej rezidencii. Avšak na DÚ v Humennom nám povedali, že si musí napísať žiadosť. Samotné potvrdenie mu už prevezme otec, a to na základe splnomocnenia overeného notárom.

Môžeme tú žiadosť napísať takto? Teda chcem aby ste ma upozornili, či obsahuje všetky náležitosti, ktoré by mala mať:

Hlavička: Meno a bydlisko
Daňový úrad Humenné

Miesto a dátum

VEC
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencii

Dole podpísaný (meno a priezvisko), narodený (dátum), RČ, trvale bytom (adresa) týmto žiadam o Potvrdenie o daňovej rezidencii za rok 2008 pre štát Slovinsko.

S pozdravom

Meno a podpis

Môže to takto byť? Ale mi tam niečo chýba?

Ďakujem všetkým za rady.
Zoltán Kovács
20.05.08,15:57
Úplne postačuje.
susana28
20.05.08,16:07
Ďakujem!