bredikova
20.05.08,21:40
Potrebujem poradiť. Mali sme daňovú kontrolu za 2006 a musíme doplatiť DPH v sume 4 500 Sk. Neviem ako to mám zaúčtovať. Poradíte. :(
ondrejvla
20.05.08,21:52
Potrebujem poradiť. Mali sme daňovú kontrolu za 2006 a musíme doplatiť DPH v sume 4 500 Sk. Neviem ako to mám zaúčtovať. Poradíte. :(

Predpis doplatku DPH po kontrole : MD 545/ D 343/A
úhrada : MD 343/A/D 221/A

Ale pozor, účet 545 je pripočitateľná položku k základu DzP.
apo
22.05.08,13:21
Predpis doplatku DPH po kontrole : MD 545/ D 343/A
úhrada : MD 343/A/D 221/A

Ale pozor, účet 545 je pripočitateľná položku k základu DzP.

Ak robíš každý rok k 31.12. vynulovanie KZ analytických účtov pre DPH na vstupe a DPH na výstupe potom je súvzťažnosť 545/343 úrčite jediná možná.

Skôr ako zaúčtuješ predpis po daňovej kontrole tak si skontroluj či KZ syntetické účtu 343 zodpovedá vyjadreniu vzťahu voči štátnemu rozpočtu. Aktívny zostatok je pohľadávka z nadmerného odpočtu, pasívny zostatok je záväzok voči ŠR.

Ak KZ nesúhlasí so skutočnosťou, práve výsledok daňovej kontroly môže tento nesúlad napraviť a v tom prípade nebudeš účtovať nič.

Trochu zložito som to asi napísal, ale skús si to overiť. Ja mám skúsenosť, že som podcenil rozdiel na konci roka a potom som dodatočným DP dával DPH do poriadku.

apo