beatap
21.05.08,06:16
Pekný deň,

problematika je takáta: k 31.12. prišlo k zlúčeniu spoločnosti A so 4 spoločníkmi a spoločnosti B s dvomi spoločníkmi, ktorí sú zároveň spoločníkmi aj v spoločnosti A. Nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť B, kde sa zvýši ZI o výšku ZI spoločnosti A, ale spoločníkmi ostávajú len tí dvaja čo sú spol. v B, tým druhým dvom zo spol. A sa v Zmluve o zlúčení dohodlo, že nástupnícka spoločnosť B (nie priamo spoločníci), im vyplatí vyrovnávací podiel. Otázka znie ako to správne zaúčtovať a ako je to s vyrovnávacím podielom z daňového hľadiska??? Nejakú predstavu mám, ale vôbec nie som si istá.
beatap
21.05.08,08:43
nikto sa nestretol s podobnou problematikou?
beatap
27.05.08,07:59
a čo toto riešenie?

1. 252/365
2. 365/221
3. 561/252 - nedaňový náklad?
beatap
14.01.09,19:41
Pekný deň,

problematika je takáta: k 31.12. prišlo k zlúčeniu spoločnosti A so 4 spoločníkmi a spoločnosti B s dvomi spoločníkmi, ktorí sú zároveň spoločníkmi aj v spoločnosti A. Nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť B, kde sa zvýši ZI o výšku ZI spoločnosti A, ale spoločníkmi ostávajú len tí dvaja čo sú spol. v B, tým druhým dvom zo spol. A sa v Zmluve o zlúčení dohodlo, že nástupnícka spoločnosť B (nie priamo spoločníci), im vyplatí vyrovnávací podiel. Otázka znie ako to správne zaúčtovať a ako je to s vyrovnávacím podielom z daňového hľadiska??? Nejakú predstavu mám, ale vôbec nie som si istá.znovu otváram túto tému
Marína
14.01.09,23:07
liba2
15.01.09,01:13
§ 3 Predmet dane
"(2) Predmetom dane nie je
c) podiel na zisku(dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahraničí určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti ; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí..."
thalia13
13.04.11,11:49
Poraďáci prosím Vás o pomoc, keď sa zlučujú spoločnosti - kto vypláca spoločníkom ktorý nebudu pokračovať v podnikaní pokračujúcej firmy vyrovnávací podiel? A ako ho vypočítam? (čítala som ze sa vychádza zo sumy čistého imania a pomerom splatených podielov tzn ze mam v suvahe - 067 riadok vlastné imania a z toho podla percent spoločníka?) prípadne po dohode sa nemusí vyplatit tento podiel? budem Vám vďačná za každú radu
liba2
14.04.11,03:02
Poraďáci prosím Vás o pomoc, keď sa zlučujú spoločnosti - kto vypláca spoločníkom ktorý nebudu pokračovať v podnikaní pokračujúcej firmy vyrovnávací podiel? A ako ho vypočítam? (čítala som ze sa vychádza zo sumy čistého imania a pomerom splatených podielov tzn ze mam v suvahe - 067 riadok vlastné imania a z toho podla percent spoločníka?) prípadne po dohode sa nemusí vyplatit tento podiel? budem Vám vďačná za každú radu
V tejto téme treba čítať linky od Marína :)
prikladám tiež jeden
http://www.porada.sk/t89503-prevod-obchodneho-podielu.html (http://www.porada.sk/t89503-prevod-obchodneho-podielu.html)