profi
21.05.08,08:07
Zamestnanec v súvislosti s porušením pracovných postupov spôsobil zamestnávateľovi škodu, ktorú mu zamestnávateľ zrazí zo mzdy na základe dohody o zrážkach. Konkrétne ide tovarové zásoby. Akú cenu mu máme dať k náhrade s Dph alebo bez Dph?
-a ešte čo sa týka výšky, tovar bol dotovaný a zakúpený za 410,-sk, zákazník zaplatil 1,-, no firme vznikne škoda 3590,Sk nedodržaním spomínaných pracovných postupov, máme dať zamestnancovi k náhrade sumu 3590 - 1 Sk?
Tweety
21.05.08,08:10
Zamestnanec v súvislosti s porušením pracovných postupov spôsobil zamestnávateľovi škodu, ktorú mu zamestnávateľ zrazí zo mzdy na základe dohody o zrážkach. Konkrétne ide tovarové zásoby. Akú cenu mu máme dať k náhrade s Dph alebo bez Dph?
-a ešte čo sa týka výšky, tovar bol dotovaný a zakúpený za 410,-sk, zákazník zaplatil 1,-, no firme vznikne škoda 3590,Sk nedodržaním spomínaných pracovných postupov, máme dať zamestnancovi k náhrade sumu 3590 - 1 Sk?
Škoda nie je predmetom dane. Náhradu žiadajte takú, aká škoda vám vznikla.