ocvarpet
21.05.08,08:20
Chcem Vás požiadať o radu. Fyzická osoba podnikateľ vykonáva na základe zmluvy geodetické práce pre spoločnosť z ČR v Anglicku. Pri práci potrebuje na presun vozidlo. Má niekoľko možností.
1. Vozidlo si tam jeden mesiac zapožičal z požičovne o čom má len pokladničný doklad a bloky na PHL, dokáže zabezpečiť kópiu tech. preukazu
2. Vozidlo mu poskytne firma pre ktorú vykonáva činnosť a vystaví mu aj faktúru, dokladuje bloky PHL
3. V Anglicku si zakúpi vozidlo, ktoré ale ostane pravdepodobne na Anglických značkách

Mám na Vás otázku akým spôsobom dostanem náklady do ovplyvniteľných výdavkov. Je potrebné zaplatiť za vozidlo daň z motorových vozidiel. Ktorá z možností je najvhodnejšia.
Ďakujem.