Erikaika
21.05.08,11:31
Mali sme daňovú kontrolu na daň z príjmov, v ktorej nám nebola uznaná daň z motorových vozidiel z dôvodu, že daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie. My sme uvedené vozidlo prihlásili, zaplatili daň z MV, ale sme ho nepoužívali. Chcem sa spýtať, je možné teraz požiadať o vrátenie dani z MV z roku 2006, ktorú sme nemali zaplatiť, keď nám to neuznali ako náklad.
Denda
21.05.08,11:24
Mali sme daňovú kontrolu na daň z príjmov, v ktorej nám nebola uznaná daň z motorových vozidiel z dôvodu, že daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie. My sme uvedené vozidlo prihlásili, zaplatili daň z MV, ale sme ho nepoužívali. Chcem sa spýtať, je možné teraz požiadať o vrátenie dani z MV z roku 2006, ktorú sme nemali zaplatiť, keď nám to neuznali ako náklad.
Z dôvodu neuznania nákladu nemôžete žiadať o vrátenie. Nárok na vrátenie Vám vzniká ukončením používania motorového vozidla na podnikanie. Čiže minimálne nemáte splnenú oznamovaciu povinnosť, za ktorú je hneď pokuta 2000,- Sk.
Johanka
21.05.08,11:31
Mali sme daňovú kontrolu na daň z príjmov, v ktorej nám nebola uznaná daň z motorových vozidiel z dôvodu, že daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie. My sme uvedené vozidlo prihlásili, zaplatili daň z MV, ale sme ho nepoužívali. Chcem sa spýtať, je možné teraz požiadať o vrátenie dani z MV z roku 2006, ktorú sme nemali zaplatiť, keď nám to neuznali ako náklad.
Ako zistili, že ste ho nepoužívali ?
Erikaika
22.05.08,05:23
Ako zistili, že ste ho nepoužívali ?

Neviedli sme knihy jázd, ani autá nebol prenajímané. Boli kúpené a následne po dvoch mesiacoch predané. Čiže nám vôbec nevznikla oznamovacia povinnosť k dani z MV. My sme autá prihlásili (nevšimli sme si zmenu zákona, ktorá bola k 1.1.2006) po pridelení EČV, neoprávnene zaplatili. Teraz nám to po daňovej kontrole vyhodili - čiže to dodaníme.

Akým spôsobom si môžeme teraz žiadať vrátenie zaplatenej dane, ak nám vôbec nevznikla povinnosť platiť daň z MV?
mariannak
22.05.08,06:18
No aj mňa by to zaujímalo, ako si požiadať o vrátenie ....
Erikaika
22.05.08,09:47
Posúvam....
Rozalka
22.05.08,16:00
A oznámili ste ukončenie používania na podnikanie?
Erikaika
22.05.08,16:52
A oznámili ste ukončenie používania na podnikanie?


My sme oznámili ukončenie pri predaji motorových vozidiel, ale tým, že sme neviedli knihy jázd, neprenájimali sme ich, nemali sme povinnosť ich prihlasovať. My sme ich prihlásili a zaplatili, teraz by sme potrebovali vedieť spôsob ako dostať späť zaplatenú daň z MV, ktorú sme podľa zákona nemali platiť.
Rozalka
22.05.08,17:29
Erika, to teda netuším. Ale keď ste ich po 2 mesiacoch predali, tak ste (dúfam) požiadali o vrátenie alikvotnej čiastky. Potom tá daň nemohla byť veľmi vysoká, či áno?
Erikaika
23.05.08,05:08
Erika, to teda netuším. Ale keď ste ich po 2 mesiacoch predali, tak ste (dúfam) požiadali o vrátenie alikvotnej čiastky. Potom tá daň nemohla byť veľmi vysoká, či áno?

Samozrejme, alikvotnú čiastku nám vrátili. Ale aj tak po daň.kontrole daň, ktorá bola zaplatená a mala zostatok na účte 531 predstavovala sumu 15tis. Sk a túto nám po daň.kontrole vyhodili z nákladov. Čiže ak sme tú daň zaplatili a nemali sme ju platiť, tak z toho vyplýva, že by sme si mohli požiadať o vrátenie. Ale akým spôsobom??????
mariannak
23.05.08,11:39
Posúvam ....
Mária.K.
23.05.08,12:52
Mali sme daňovú kontrolu na daň z príjmov, v ktorej nám nebola uznaná daň z motorových vozidiel z dôvodu, že daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie. My sme uvedené vozidlo prihlásili, zaplatili daň z MV, ale sme ho nepoužívali. Chcem sa spýtať, je možné teraz požiadať o vrátenie dani z MV z roku 2006, ktorú sme nemali zaplatiť, keď nám to neuznali ako náklad.

Samozrejme, alikvotnú čiastku nám vrátili. Ale aj tak po daň.kontrole daň, ktorá bola zaplatená a mala zostatok na účte 531 predstavovala sumu 15tis. Sk a túto nám po daň.kontrole vyhodili z nákladov. Čiže ak sme tú daň zaplatili a nemali sme ju platiť, tak z toho vyplýva, že by sme si mohli požiadať o vrátenie. Ale akým spôsobom??????
..........
Ja vidím tento problém takto, ale je to len môj názor:
1. Zákon o dani z príjmov v § 19 hovorí, že daňovým výdavkom je cestná daň (nestihol reagovať na to, že aktuálne už nemáme cestnú daň, ale daň z motorových vozidiel). Nehovorí, že daňovým výdavkom je cestná daň zaplatená v súlade so zákonom ...
2. Vyjadrenie názoru, že daňovému subjektu nevznikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel je v kompetencii daňovej kontroly k dani z motorových vozidiel a nie daňovej kontroly k dani z príjmov.
Ak by vyjadrenie, že k dani z motorových vozidiel nevznikla daňová povinnosť vyplynulo z kontroly dane z motorových vozidiel, vznikol by preplatok priamo na základe výsledku daňovej kontroly.
3. Neviem sa stotožniť ani s názorom daňového úradu, že ste vozidlo nepoužívali na podnikanie. Pôvodný zákon o cestnej dani obsahoval pre účely cestnej dane výklad pojmu "vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním" a vysvetľoval pojem ako "vozidlo používané na cestnú dopravu vykonávanú pri dosahovaní príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb ...". Od 1.1.2005 máme daň z motorových vozidiel a výklad pojmu "vozidlo používané na podnikanie" nahradila odvolávka na § 2 Obchodného zákonníka, čím sa výklad pojmu značne rozšíril. V zákone už teda nikde nie je povedané, že predmetom dane je vozidlo, ktoré je používané na cestnú dopravu. V tejto súvislosti nevidím na neuznanie výdavku dôvod, že nebola vedená evidencia jázd. Uznávam, že takýto výklad vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel môže byť mnohým oveľa nepríjemnejší.