Erikaika
21.05.08,12:35
Zamestnanec odchádza do invalidného dôchodku z dôvodu zlého zdravotného stavu /problémy so srdcom/. Nesmie vykonávať prácu, ktorú doteraz robil. Ak ukončí pracovný pomer z dôvodov uvedených, má nárok na odstupné, alebo vyplývajú ju z toho nejaké iné nároky?

Zamestnávateľ skončil svoju činnosť a zamestnanca bez jeho súhlasu preradil k inej organizácii. Je to možné, bez súhlasu zamestnanca?
Erikaika
21.05.08,13:42
Podľa zákonníka práce podľa §76 odstupné a odchodné som zistila, že zamestnanec má nárok na odstupné z dôvodu zlého zdravotného stavu vo výške ak neodpracoval viac ako 5 rokov na 2 mesačné odstupné, ak odpracoval viac ako 5 rokov má nárok na 3 mesačné odstupné. Taktiež ak ide prvýkrát do dôchodku v mojom prípade do invalidného má nárok na odchodné v sume jeho mesačného priemerného zárobku.

Ak majú kolektívnu zmluvu tak to ide podľa kolektívnej zmluvy.
Je to tak?