Janette
21.05.08,19:51
Dobrý večer,

vyslúžený dôchodca pracuje na 8 hod pracovný úväzok. Otázka, aké odvody sa mu odvádzajú?
Ďakujem za ohlasy.
Anja111
21.05.08,20:02
Dobrý večer,

vyslúžený dôchodca pracuje na 8 hod pracovný úväzok. Otázka, aké odvody sa mu odvádzajú?
Ďakujem za ohlasy.
Pracovník v pracovnom pomere, ktorý poberá výsluhový dôchodok, platí také isté odvody, ako ostatní zamestnanci. Nemá však nárok na nezdaniteľnú čiastku...
Janette
22.05.08,11:25
Ďakujem za ohlasy. Ešte poprosím, aký paragraf o tom hovorí? Za ochotu veľmi pekne ďakujem.
JanoL
22.05.08,12:31
Ďakujem za ohlasy. Ešte poprosím, aký paragraf o tom hovorí? Za ochotu veľmi pekne ďakujem.


Zákon 595/2003 o dani z príjmov § 11 Nezdaniteľné časti základu dane (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2008-a.html#11) ods. 7
hovorí o tom kto si nemôže uplatniť NČ.

Zákon 580/2004 o zdravotnom poistení § 11 Platitelia poistného (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html#11)

Zákon 461/2003 o sociálnom poistení § 4 Zamestnanec (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html#4)

A dovolím si napísať: Vyslúžený by som nahradil označením Výsluhový v názve témy.

Jano
klarissa
11.06.08,06:31
Ale pri daňovom priznaní / ročnom zúčtovaní dane/ si môže uplatniť rozdiel medzi dôchodkom a nezdanitelnou čiastkou. Je to správne?
fipina
03.12.08,10:43
Pracovník v pracovnom pomere, ktorý poberá výsluhový dôchodok, platí také isté odvody, ako ostatní zamestnanci. Nemá však nárok na nezdaniteľnú čiastku...

Chcela by som sa uistiť :
nenastala nejaká zmena u výsluhových dôchodcov a stále platí to, že výsluhový dôchodca platí do všetkých fondov (z-nec aj z-teľ) ?
Marína
03.12.08,15:08
Áno, platí. Rozdiel medzi poberateľom výsl. dôchodku a bežným zamestnancom je len v tom, že ak výsl. dôchodca dosiahne max. príjem do výšky 1/2 dvanásťnásobku minim. mzdy a podá RZZP, je poistencom štátu a tak jeho, ako aj preddavky zamestnávateľa ZP vráti ako preplatok.
Dodatok: Dtto platí aj pre SZČO-výsluhový dôchodca.