ichromekova
21.05.08,21:25
Poprosím o radu.
Fakturujeme sprostredkovanie predaja stroja. Službu sme urobili pre českú spoločnosť, no stroj išiel z Česka na Slovensko. Nie je mi úplne jasno, či je
to služba oslobodená od DPH, keďže česká spoločnosť je platcom DPH v ČR, alebo je to s DPH, keďže stroj bol dovezený na Slovensko.
Ďakujem