maska2
22.05.08,07:08
Dobrý deň, poprosím o radu. SZČO kúpila sedaciu súpravu na základe kúpnej zmluvy . Účtuje v sústave JÚ.Je plátcom DPH.Na kúpnej zmluve bola vyčíslená celková hodnota aj s DPH.Z celej kúpnej zmluvy bola uhradená len zálohová platba, obchod sa uskutočnil v 4/08. Doplatok 5/08 .Dodávka do 4 týždňov. Ako postupovať s ohľadom na DPH?Ďakujem za radu.:confused:
vikinka
22.05.08,07:22
DPH uplatní na vstupe zo zálohy v 04/08,nakoľko dodávateľ je povinný vystaviť fa.s vyčíslenou DPH zo zálohy,kúpna zmluva nie je doklad na odpočet DPH.
maska2
22.05.08,07:28
Čiže keby sa DPH uplatnila už z kúpnej zmluvy, bolo by to ?????
vikinka
22.05.08,07:34
Zák.o DPH
§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane
Na začiatok


(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
Vladimír Ozimý
22.05.08,07:52
DPH uplatní na vstupe zo zálohy v 04/08,nakoľko dodávateľ je povinný vystaviť fa.s vyčíslenou DPH zo zálohy,kúpna zmluva nie je doklad na odpočet DPH.

aj kúpna zmluva môže byť doklad na odpočítanie DPH ak má náležitosti faktúry....
Jana Acsová
22.05.08,07:58
Na kúpnej zmluve bola vyčíslená celková hodnota aj s DPH. Z celej kúpnej zmluvy bola uhradená len zálohová platba, obchod sa uskutočnil v 4/08. Doplatok 5/08. Dodávka do 4 týždňov. Ako postupovať s ohľadom na DPH?Z vyznačeného možno dedukovať, že kúpna zmluva bola vyhotovená pred dodávkou. DPH sa viaže vždy na vznik daňovej povinnosti. Zo zmluvy (ak má všetky požadované náležitosti faktúry) je možné uplatniť právo na odpočítanie dane najskôr dňom vzniku daňovej povinnosti:
- z titulu prijatej platby,
- z titulu dodávky sedačky.
Ak však v zmluve nie je uvedený "dátum prijatia platby", "dátum dodávky tovaru" tak sama o sebe nie je faktúrou.
maska2
22.05.08,13:09
Milá Janka.Ďakujem Vám za odpoveď.Z toho by malo teda logicky vyplynúť, že DPH by sa mohlo uplatniť len z poskytnutej zálohy.Tak?
Kúpna zmluva obsahuje firemné údaje, rozpis tovaru, rozpis DPH,odpočet prijatého preddavku a dátum dodania tovaru do 4 týždňov.Stále mi to nejako nejde do hlavy...Ďakujem.
Petra29
22.05.08,13:40
Z uvedeného vyplýva, že DPH si uplatníte zo zálohy, ak vám dodávateľ vystaví Fa /má túto povinnosť do 15 dní od prijatia platby/, deň daň.povinnosti na fa = deň prijatia platby dodávateľom.
maska2
22.05.08,13:48
Takže zas spätne, preddavková platba uhradená, ale dodávatelská spoločnosť FA nevystavila ani do 4 tyzdnov.Je to spravne? Čo s tým teda ďalej?Ďakujem.
Denda
22.05.08,13:49
Milá Janka.Ďakujem Vám za odpoveď.Z toho by malo teda logicky vyplynúť, že DPH by sa mohlo uplatniť len z poskytnutej zálohy.Tak?
Kúpna zmluva obsahuje firemné údaje, rozpis tovaru, rozpis DPH,odpočet prijatého preddavku a dátum dodania tovaru do 4 týždňov.Stále mi to nejako nejde do hlavy...Ďakujem.
Áno presne tak. Ak zmluva už obsahuje presne to čo Vám napísala Janka v príspevku:

Z vyznačeného možno dedukovať, že kúpna zmluva bola vyhotovená pred dodávkou. DPH sa viaže vždy na vznik daňovej povinnosti. Zo zmluvy (ak má všetky požadované náležitosti faktúry) je možné uplatniť právo na odpočítanie dane najskôr dňom vzniku daňovej povinnosti:
- z titulu prijatej platby,

už Vám na prijatú platbu nemusí vystaviť žiadny doklad. Čakáte len splnenie dodávky sedačky.
Jana Acsová
22.05.08,15:40
Správny postup by bolo možné posúdiť iba z dokladov. Ak máte akékoľvek pochybnosti, kontaktujte dodávateľa tovaru ohľadom vyhotovenia faktúr, t.j. či ešte nejaké doklady budú vyhotovené, alebo nie. Vami naznačený postup nie je štandardný v obchodnom styku a je možné predpokladať, že dokumentácia bude mať "formálne nedostatky". V každom prípade, ak ste uhradili zálohu na kúpu, daňová povinnosť vznikla. Pre potvrdenie správnosti postupu je však možné odporučiť vyžiadanie faktúry od dodávateľa k úhrade požadovanej platby vopred.


Z toho by malo teda logicky vyplynúť, že DPH by sa mohlo uplatniť len z poskytnutej zálohy.Tak?Ak tovar ešte nebol dodaný, tak jednoznačne. Daňová povinnosť vznikla iba z titulu úhrady požadovanej platby vopred.


Kúpna zmluva obsahuje firemné údaje, rozpis tovaru, rozpis DPH,odpočet prijatého preddavku a dátum dodania tovaru do 4 týždňov.Stále mi to nejako nejde do hlavy...Ďakujem.Z uvedeného mi vyplýva, že nie je postačujúcim dokladom k uplatneniu odpočítania dane z titulu prijatej platby vopred, ako ani na dodávku, nakoľko "do 4 týždňov" je široký pojem a nedefinuje "dátum dodania", ktorý môže spadať napríklad do 2 rôznych mesiacov.