sportik
22.05.08,09:27
Počuli sme, že ak zamestnávateľ zamestnaáva viac ako 20 ľudí musí zriadiť chránenú dielňu?
Som živnostník a chcem zamestnať 50 ľudí za zberové práce na dohodu o vykonaní práce cca iba na 3 týždne. Akých zamestnávateľov sa vlastne toto týka?
Ďakujem za odpoveď.
veronikasad
22.05.08,17:40
Počuli sme, že ak zamestnávateľ zamestnaáva viac ako 20 ľudí musí zriadiť chránenú dielňu?
Som živnostník a chcem zamestnať 50 ľudí za zberové práce na dohodu o vykonaní práce cca iba na 3 týždne. Akých zamestnávateľov sa vlastne toto týka?
Ďakujem za odpoveď.

Pozri § 63 Zákona o službách zamestnanosti

§63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png (http://www.porada.sk/t21601-zakon-o-sluzbach-zamestnanosti-od-01-01-2007-a.html#hore)

(1) Zamestnávateľ je povinný

d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje 3, 2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

---------
Veronika
Melnick
22.05.08,18:21
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/BF3193BD919A818AC12571150047FAEC?OpenDocument

Je možnosť aj náhradného plnenia . Pozri sa link.