HankaS
22.05.08,09:47
Prosím ak má niekto skúsenosť, o radu:
Pracovníkovi prišli 2 exekúcie. Neviem či mu najprv strhávať jednu, alebo obe spočítať a potom zrážku vykonať do výšky ktorú vypočítam podľa toho, aby pracovníkovi ostali ešte peniaze na zákadne potreby.
Ďakujem
VERONIKA6
22.05.08,09:55
Prosím ak má niekto skúsenosť, o radu:
Pracovníkovi prišli 2 exekúcie. Neviem či mu najprv strhávať jednu, alebo obe spočítať a potom zrážku vykonať do výšky ktorú vypočítam podľa toho, aby pracovníkovi ostali ešte peniaze na zákadne potreby.
Ďakujem
Môžeš mu strhávať aj obidve, ale musí pracovníkovi zostať životné minimu. Musíš to prepočítať, životné minimum ostáva na pracovníka 60% zo životného minima z 5130,- Sk a taktiež na rodinných príslušníkov, manželku a deti po 25% zo životného minima.
HankaS
22.05.08,09:57
Ak by mu to životné minimum neostalo, tak najskôr strhnem jednu a potom až druhú exekúciu? A keďže tento pracovník má hodinovú mzdu, tak má každý mesiac inú mzdu. Prepočítavať mu mám každý mesiac ? Zrážka exekúcie by teda bola každý mesiac iná? Ďakujem
VERONIKA6
22.05.08,10:38
Ak by mu to životné minimum neostalo, tak najskôr strhnem jednu a potom až druhú exekúciu? A keďže tento pracovník má hodinovú mzdu, tak má každý mesiac inú mzdu. Prepočítavať mu mám každý mesiac ? Zrážka exekúcie by teda bola každý mesiac iná? Ďakujem
Áno, každý mesiac mu to prepočítaš. To životné minimum bude každý mesiac rovnaké, no meniť sa Ti bude ten základ, od ktorého odpočítaš poistné, daň a životné minimum.