NOVA40
22.05.08,11:12
Prosím, viete mi niekto poradiť, ako je to s ušlou mzdou z neplatného rozviazania PP? Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec mimosúdne dohodnú na vyrovnaní, platia sa z tohoto vyrovnania odvody do poisťovní? Ak áno, rozpočítava sa táto odmena na mesiace za ktoré mzda ušla a z toho sa potom vypočíta odvod? Opravujú sa spätne všetky hlásenia, alebo je to možné urobiť v mesiaci v ktorom došlo k vyrovnaniu?
Veľmi pekne ďakujem za prípadné odpovede a rady!
Maťa
Antea
22.05.08,13:25
Prosím, viete mi niekto poradiť, ako je to s ušlou mzdou z neplatného rozviazania PP? Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec mimosúdne dohodnú na vyrovnaní, platia sa z tohoto vyrovnania odvody do poisťovní? Ak áno, rozpočítava sa táto odmena na mesiace za ktoré mzda ušla a z toho sa potom vypočíta odvod? Opravujú sa spätne všetky hlásenia, alebo je to možné urobiť v mesiaci v ktorom došlo k vyrovnaniu?
Veľmi pekne ďakujem za prípadné odpovede a rady!
Maťa
My sme mali taký prípad asi pred 4-mi rokmi, opravolali sme po mesiacoch, ale najskôr sme konzultovali s pobočkou SP. Na ZP sa nepamätám, už v tej firme nepracujem.
Jara
22.05.08,13:36
Aj ja som tak robila pred pár rokmi, že SP som musela po mesiacoch a ZP som len napísala list a urobila v jednom mesiaci. Išlo o VŠZP. Bolo to ale po telefonickej konzultácii. Takže je treba tam zavolať a urobiť ako si želajú.
NOVA40
26.05.08,14:44
Ďakujem za rady. Pomohli ste mi!
Maťa
veronikasad
26.05.08,14:51
Prosím, viete mi niekto poradiť, ako je to s ušlou mzdou z neplatného rozviazania PP? Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec mimosúdne dohodnú na vyrovnaní, platia sa z tohoto vyrovnania odvody do poisťovní? Ak áno, rozpočítava sa táto odmena na mesiace za ktoré mzda ušla a z toho sa potom vypočíta odvod? Opravujú sa spätne všetky hlásenia, alebo je to možné urobiť v mesiaci v ktorom došlo k vyrovnaniu?
Veľmi pekne ďakujem za prípadné odpovede a rady!
Maťa
Aj tu to už bolo rozoberané
http://www.porada.sk/t66847-mimosudne-vyrovnanie-z-neplatneho-rozv-pp.html?highlight=mimos%FAdne+vyrovnanie