Ežor
22.05.08,10:33
Prevádzkujeme rekreačné zariadenie, v ktorom sa nachádza aj bufet. V tomto bufete by sme chceli predávať aj cigarety. Na porade som sa dočítala, že musím dať oznámenie o predaji na mestský úrad, musím mať v živnosti predaj cigariet a musím dať na štátnu veterinárnu správu oznámenie výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich uvedením do obehu.
Je to všetko, alebo musím ešte niečo urobiť, aby sme mohli cigarety predávať.
Ešte podotýkam, že v zariadení sú ubytované prevažne deti. Môžeme cigarety predávať aj v tomto prípade. Samozrejme deťom cigarety predávať nebudeme. Pýtam sa preto, lebo RÚVZ nám počas konania detských pobytov nepovolil predaj alkoholu. Do bufetu chodia nakupovať aj turisti, ktorí idú len okolo. Tým predávame aj počas pobytov. Robíme chybu?
Ďakujem