Luna
22.05.08,11:44
Veľa som tu prečítala o príjmoch zo zahraničia,ale stále presne neviem odpoveď na moju otázku.

Kamarát má na Slovensku trvalý pobyt,ale už 7 rokov žije v Anglicku,kde má živnosť a potvrdenie že je rezidentom Anglicka. Teraz si na Slovensku kúpil byt,ktorý ide prenajímať a príjem z prenájmu bude viac ako 49.248,-.
Keďže ide prenajímať,musí sa registrovať na DÚ na Slovensku a teda tu aj platiť daň z príjmu.

Moja otázka znie v ktorom štáte bude podávať DP?
Marína
22.05.08,16:08
Veľa som tu prečítala o príjmoch zo zahraničia,ale stále presne neviem odpoveď na moju otázku.

Kamarát má na Slovensku trvalý pobyt,ale už 7 rokov žije v Anglicku,kde má živnosť a potvrdenie že je rezidentom Anglicka. Teraz si na Slovensku kúpil byt,ktorý ide prenajímať a príjem z prenájmu bude viac ako 49.248,-.
Keďže ide prenajímať,musí sa registrovať na DÚ na Slovensku a teda tu aj platiť daň z príjmu.

Moja otázka znie v ktorom štáte bude podávať DP?
DP podá v oboch štátoch. V SR ako osoba s obmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov z prenájmu, v UK ako osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou z celosvetových príjmov. Podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a SKVBaSI platí metóda vyňatia príjmov, t.z. že príjmy dosiahnuté v SR vyjme z celkových príjmov.
Luna
22.05.08,16:15
Marína,ďakujem. Ja som si myslela že podáva 1 v Anglicku z celosvetových príjmov a príjem zo Slovenska si zaráta v UK.
Marína
22.05.08,16:33
Zdaniteľný príjem sa zdaňuje v tom-ktorom štáte, kde bol nadobudnutý. Následne v štáte, ktorého je FO rezidentom(daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) a to dvoma spôsobmi:
1/ daň sa započíta
2/ vyňatie príjmov
Pozri http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2008-a.html

ZoDP §2 písm.g)
g) predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16),