dalilada
22.05.08,11:56
Ja viem, že je tu o tejto téme veľa, ale preto som sa trochu zdezorientovala a potrebujem si potvrdiť nasledovné:
Platiteľ DPH ČR fakturuje platiteľovi DPH v SR dopravu, ktorú vykonal ČR - ČR - to znamená, že postupujeme podľa § 15 ods. 3 - miesto dodania ČR. Česká faktúra by mala byť vystave s českou DPH, však? Mám ju totiž bez DPH. Ďakujem.
TAdri
22.05.08,12:02
yes
dalilada
23.05.08,16:00
Ja viem, že je tu o tejto téme veľa, ale preto som sa trochu zdezorientovala a potrebujem si potvrdiť nasledovné:
Platiteľ DPH ČR fakturuje platiteľovi DPH v SR dopravu, ktorú vykonal ČR - ČR - to znamená, že postupujeme podľa § 15 ods. 3 - miesto dodania ČR. Česká faktúra by mala byť vystave s českou DPH, však? Mám ju totiž bez DPH. Ďakujem.

Daňový poradca tvrdí môjmu klientovi, že má ísť v tomto prípade o samozdanenie a má byť fakturovaná bez DPH. Podporte ma prosím viacerí, že mám pravdu, alebo vyveďte z omylu . Ďakujem.
mafstory
23.05.08,18:08
asi by som suhlasil s danovym poradcom. Riesi to § 16 - miesto dodania je CR. Ale ak prijemcom je osoba identifikovana pre dan v inom clenskom state, potom je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná. Trochu krkolomna definicia, ale vyplyva ze platitelom ste vy (samozdanenie)
MIŠO T
23.05.08,20:05
ak som dobre porozumel otázke, tak Vy ako - dopravca/Slovák/ ste vykonali pre prepravcu/Čecha/ prepravu na relácii ČR-ČR ????? Ale to sa smie ?????

ok. zle som to prečítal. To je naopak, ak Vám on vystaví faktúru. Takže on vykonal vnútroštátku /ČR-ČR/ . PARDÓN
danushka
23.05.08,20:26
Ja viem, že je tu o tejto téme veľa, ale preto som sa trochu zdezorientovala a potrebujem si potvrdiť nasledovné:
Platiteľ DPH ČR fakturuje platiteľovi DPH v SR dopravu, ktorú vykonal ČR - ČR - to znamená, že postupujeme podľa § 15 ods. 3 - miesto dodania ČR. Česká faktúra by mala byť vystave s českou DPH, však? ...NIE
Mám ju totiž bez DPH. Ďakujem....Je to správne, dodaniť na SK
Pozri túto tabuľku, jednoznačne by som daňového poradcu poslúchla:)
1. medzi Skovákom so slovenským IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) a subjektom z iného štátu únie, ktorý nám poskytne IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) na Slovensku nie je žiadny rozdiel,
2. registrácia DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) sa musí overiť. Ak niekto poskytne IČ, to ešte nemusí znamenať, že je registrovaný na DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html). Overuje sa na internetovej stránke daňového riaditeľstva :www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/), záložka Dane, riadok Overovanie DIČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v SR a EÚ (vyberie sa príslušný štát),
3. medzinárodnou prepravou sa po vstupe do EÚ chápe iba preprava z a do štátov mimo EÚ, tzv. tretí štát.

1.Preprava na Slovensku (začiatok aj koniec prepravy je na Slovensku)
- pre akéhokoľvek odberateľa (bez ohľadu na to, či má elebo nemá IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)) fakturujeme vždy s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) 19%

2. Preprava medzi štátmi EÚ (začiatok na Slovensku koniec v inom štáte EÚ)
- odberateľ má IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) na Slovensku alebo nemá IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) fakturujeme s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) 19%
- odberateľ má IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v inom štáte EÚ (mimo Slovenska) fakturujeme bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) - povinnosť platiť daň prechádza na odberateľa - § 16 (povinnosť dodaniť v štáte IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html))

3. Preprava medzi štátmi EÚ (začiatok mimo Slovenska)
- odberateľ má IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) na Slovensku , fakturujeme s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) 19%
- odberateľ má IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v inom štáte EÚ (mimo Slovenska), fakturujeme bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) - § 16 (povinnosť dodaniť v štáte kde je IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html))
- odberateľ nemá IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) - vznikne nám povinnosť registrovať sa na DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v štáte, kde preprava začína a fakturovať so sadzbou DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) platnou v príslušnom štáte
- do tejto kategórie prepráv patrí aj preprava z členského štátu EÚ do iného štátu EÚ cez nečlenský štát - platia všetky vyššie uvedené zrážky pod bodom 3 - tzn. posudzuje sa IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) odberateľa

4. Preprava z a do tretieho štátu
- jedná sa o medzinárodnú prepravu (s vyclením a prepustením tovaru v mieste nakládky, resp. vykládky) je oslobodená od DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html), aj keď fakturujeme len slovenský úsek alebo časť prepravy - z prepravného dokladu musí byť jasné, že sa jedná o medzinárodnú prepravu - § 47 a 48
- tranzit cez viac štátov EÚ, ale preprava z tretieho štátu cez štáty EÚ do tretieho štátu oslobodená od DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) (na nákladnom liste na začiatku prepravy bude pečiatka colnice a na konci taktiež, musí byť jasné, že ide o režim tranzit) - § 47 a 48

5. Služby v colnom sklade
- priamo spojené s vývozom do tretieho štátu oslobodené od DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) - § 47
- poskytnuté pri dovoze tovaru a ak ich hodnota je zahrnutá do základu dane na dovoze sú oslobodené podľa § 48, ak nie sú zahrnuté do základu dane na dovoze podliehajú dani 19%

6. Ručenie za colný dlh pri dovoze tovaru
- oslobodené od DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) podľa § 39 odst. 1 písm. b zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)
dalilada
25.05.08,22:17
Aj tak mi to trochu neda, nasla som takuto odpoveď od Benka
Pôvodca textu príspevku: krajanová
Dobrý deň, mám problém:
Mali sme prenajatý kontajner na stavbe v ČR kde sme montovali žeriavy od českej firmy - platcu DPH.
My sme platcovia DPH v SR, nie sme registrovaný pre daň v ČR.

Prišla mi vyúčtovacia faktúra:
- prenájom alikvotne 493 CZK daň 0
Miesto dodania služby sídlo odberateľa, fakt. správne - odberateľ je povinný samozdaniť
- naloženie kontajneru 1 260 CZK daň 1499 CZK
Miesto dodania služby - miesto kde sa vykonali ( keďže sa nejedná o služby súvisiace s prepravou medzi čl. štátmi )
- preprava 3 330 CZK daň 633 CZK
Miesto dodania služby - miesto, kde sa preprava vykonala ( tak ako v predch. prípade, nie je to preprava medzi čl. štátmi EU )celkom k úhrade 5 955 CZK


Pretože v tabuľke je to v podstate riadok č. 1, preprava ČR-ČR, nie medzi štátmi EU.
dendoz
26.05.08,08:04
Podľa môjho názoru, ak česká spoločnosť fakturuje pod svojim (CZ) IČ DPH vykonanie prepravy z miesta v ČR do miesta v ČR (t.j. z pohľadu ČR spoločnosti ide o vnútroštátnu prepravu-tovar neodišiel z ČR) slovenskému platiteľovi DPH, ktorý si objednal túto prepravu pod SK IČ DPH, tak má fakturovať s českou DPH. Nedá sa tu aplikovať §16/1, pretože nejde o prepravu tovaru medzi členskými štátmi, tzn. český platiteľ postupoval podľa obdobného § ako je u nás §15/3-miesto dodania prepravných služieb je miesto, kde sa preprava vykonáva.
Kirk
26.05.08,15:16
Podľa môjho názoru, ak česká spoločnosť fakturuje pod svojim (CZ) IČ DPH vykonanie prepravy z miesta v ČR do miesta v ČR (t.j. z pohľadu ČR spoločnosti ide o vnútroštátnu prepravu-tovar neodišiel z ČR) slovenskému platiteľovi DPH, ktorý si objednal túto prepravu pod SK IČ DPH, tak má fakturovať s českou DPH. Nedá sa tu aplikovať §16/1, pretože nejde o prepravu tovaru medzi členskými štátmi, tzn. český platiteľ postupoval podľa obdobného § ako je u nás §15/3-miesto dodania prepravných služieb je miesto, kde sa preprava vykonáva.

Suhlasim, miesto dodania je ČR. Vynimkou by bolo ak by bola tato preprava CR-CR sucastou prepravy medzi clenskymi statmi - §16ods.2a). Vtedy by sme ju mohli posudit ako prepravu medzi clenskymi statmi - a miesto dodania by bolo SR.

Kirk
danushka
26.05.08,19:27
Tak bola by som rada, keby sa tu ešte niekto vedel vyjadriť k tejto iste zaujímavej problematike DPH, pretože ja by som túto situáciu aplikovala podľa §16/1/ kde miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.
/2/ .....na účely odseku 1 sa rozumie;.... prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi je aj preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa na nachádzajú na území toho istého štátu...
dendoz
27.05.08,07:02
Ak by bola preprava ČR-ČR priamo spojená s prepravou tovaru, pri ktorej miesto začatia a miesto skončenia sú na územiach dvoch rôznych členských štátov, potom sa dá aplikovať na prepravu ČR-ČR §16/1 a §16/2a (viď príspevok od Kirka). Zo zadania otázky nie je síce jasné, či preprava ČR-ČR je spojená s inou prepravou toho istého tovaru, ale predpokladám, že to bola jednorázová záležitosť, t.j. faktúra by mala byť od českej spoločnosti za vykonanú vnútroštátnu prepravu vystavená s českou DPH (viď príspevok č.8).
Milan Benka
03.06.08,11:17
V prísp. 7 to malo vyzerať tak nejako.

Klikni:
http://www.porada.sk/712256-post3.html


To dalilada: pri citáciach dodržujte kontext zadania a odpovede. Vami použitý spôsob citácie nedáva zmysel.
Milan Benka
03.06.08,11:39
Ja viem, že je tu o tejto téme veľa, ale preto som sa trochu zdezorientovala a potrebujem si potvrdiť nasledovné:
Platiteľ DPH ČR fakturuje platiteľovi DPH v SR dopravu, ktorú vykonal ČR - ČR - to znamená, že postupujeme podľa § 15 ods. 3 - miesto dodania ČR. Česká faktúra by mala byť vystave s českou DPH, však? Mám ju totiž bez DPH. Ďakujem.


Daňový poradca tvrdí môjmu klientovi, že má ísť v tomto prípade o samozdanenie a má byť fakturovaná bez DPH. Podporte ma prosím viacerí, že mám pravdu, alebo vyveďte z omylu . Ďakujem.

Málo informácii o českej preprave.
Za predpokladu, že sa jedná o vnútroštátnu prepravu, český partner postupoval správne. Takáto preprava je predmetom dane v ČR.

Skúste na to upozorniť poradcu, príp klienta.
Janina7
11.06.08,23:36
Prosím o radu,
slovenský živnostník registrovaný ako platca DPH v SR vykoná pre českého objednávateľa registrovaného ako platca DPH v ČR prepravu tovaru zo začiatkom i koncom cesty v ČR. Ako má živnostík vystaviť faktúru, bez slovenskej DPH? Nemá povinnosť sa registrovať ako platca v ČR? Ďakujem za odpovede.
Vladimír Ozimý
12.06.08,07:39
Prosím o radu,
slovenský živnostník registrovaný ako platca DPH v SR vykoná pre českého objednávateľa registrovaného ako platca DPH v ČR prepravu tovaru zo začiatkom i koncom cesty v ČR. Ako má živnostík vystaviť faktúru, bez slovenskej DPH? Nemá povinnosť sa registrovať ako platca v ČR? Ďakujem za odpovede.

bez slovenskej DPH určite. Ide o miesto dodania služby v ČR a aplikujeme par. 15 ods. 3. V tomto je problém. Ale môj názor je taký že preprava je takisto služba ako každá iná. t.j. ak ja vykonám službu pre platiteľa v krajine EU kde je odberateľ identifikovaný potom prenášam na neho daňovú povinnosť. T.j. ja by som vystavil bez DPH a nechal by som to na zdanenie odberateľa.
Janina7
14.06.08,21:58
Ďakujem Vladimír,
zdieľam ten istý názor, ale český objednávateľ prepravy, resp. jeho daňový poradca má názor, že by sa slovenský živnostník, pokiaľ chce i naďalej vykonávať prepravu len členskom štáte, v ktorom nie je registrovaný, mal by sa zaregistrovať. Tak neviem, čo máme teraz urobiť, či sa radšej vzdať takýchto ciest, alebo sa registrovať, alebo čakať čo bude, ale s vedomím, že môže byť niečo z českej strany dodatočne dorubené. Ďakujem i za ďalšie názory.