myma
22.05.08,12:19
Platiteľ dane registrovaný v SR si objednal prepravu tovaru z členského štátu EÚ do SR /Preprava len v štátoch EÚ/, u prepravcu registrovaného v čl. štáte EÚ Nemecko.
Začiatok prepravy je v Nemecku a koniec v SR.
1. Prepravca bude faktúrovať objednávateľovi so slovenskou DPH, na ktorého sa zároveň prenáša daňová povinnosť?
2. Môže si objednávateľ uplatniť odpočet dane uvedenej vo faktúre?
Ďakujem za odpoveď.
Zoltán Kovács
22.05.08,12:30
Platiteľ dane registrovaný v SR si objednal prepravu tovaru z členského štátu EÚ do SR /Preprava len v štátoch EÚ/, u prepravcu registrovaného v čl. štáte EÚ Nemecko.
Začiatok prepravy je v Nemecku a koniec v SR.
1. Prepravca bude faktúrovať objednávateľovi so slovenskou DPH, na ktorého sa zároveň prenáša daňová povinnosť?
2. Môže si objednávateľ uplatniť odpočet dane uvedenej vo faktúre?
Ďakujem za odpoveď.

Podľa mňa nemecký prepravca nemôže fakturovať so slovenskou DPH, ak nie je registrovaný na územý Slovenska za platiteľa DPH. Podľa mňa by to malo byť bez DPH, a následne odberateľ vykoná samozdanenie.