barbie18
22.05.08,12:54
Ahojte poraďáci,

mám takýto problém, preberám účtovníctvo a zistila som, že v starom roku 27.12.2008 firma kúpila od FO motorku za 50.000,-Sk bez DPH, lebo to je FO-predávajúci. Chcem sa len spýtať nevadí, že nebol urobený odpis na túto motorku ak bola kúpená zmluvou 27.12.2008??? Mal byť ?? A ak áno, tak dá sa to nejakým spôsobom urobiť, alebo už to mám radšej nechať.
Anja111
22.05.08,13:00
Ahojte poraďáci,

mám takýto problém, preberám účtovníctvo a zistila som, že v starom roku 27.12.2008 firma kúpila od FO motorku za 50.000,-Sk bez DPH, lebo to je FO-predávajúci. Chcem sa len spýtať nevadí, že nebol urobený odpis na túto motorku ak bola kúpená zmluvou 27.12.2008??? Mal byť ?? A ak áno, tak dá sa to nejakým spôsobom urobiť, alebo už to mám radšej nechať.
Dôležité je, kedy ste DHM zaradili do používania... Ale dalo by sa to vyriešiť aj prerušením odpisovania, len neviem, či to máš uvedené vo Výkaze o majetku a záväzkoch...
ZDP
§ 22
(9) Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.