chlpok
22.05.08,18:36
som študentkou strednej školy a chcela by som sa spýtať či budem aj naďalej poberať sirotský dôchodok ak budem cez letné prázdniny brigádovať, alebo či sa to na tie 2 mesiace pozastaví a tiež či to treba niekam nahlásiť, do sociálnej poisťovne alebo tak... prosím, je to súrne
za odpovede ďakujem
natalik
30.07.08,17:01
Samozrejme ti sirotský dôchodok bude plynúť aj cez letné mesiace, pretože oficiálne je vždy študent až do konca augusta. Začiatkom nového školského roka však zase musíš na sociálnu poisťovňu predložiť potvrdenie o návšteve školy, že si naďalej študentka, inač ti ho pozastavia. ;)
evicka_t
18.08.08,20:23
Dobrý deň.
Bola som prijatá na Univerzitu v škotsku a niesom si istá či možem požiadať o syrotský dôchodok. Otec mi zomrel 6 rokov do zadu a ja od vtedy bývam v Anglicku. Kde by som mohla požiadať o tento dôchodok? Alebo možem dostať nejakú financnú pomoc od vlady?
evicka_t
20.08.08,20:58
Dobrý deň.
Bola som prijatá na Univerzitu v škotsku a niesom si istá či možem požiadať o syrotský dôchodok. Otec mi zomrel 6 rokov do zadu a ja od vtedy bývam v Anglicku. Kde by som mohla požiadať o tento dôchodok? Alebo možem dostať nejakú financnú pomoc od vlady?
Melnick
20.08.08,22:28
Čerpané zo stránky SP:

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje v zahraničí, splnenie podmienky sústavnej prípravy na povolanie sa posudzuje na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní.K žiadosti o priznanie sirotského dôchodku je preto potrebné predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní vydaného na základe požiadavky siroty (v prílohe ktorej je potrebné zaslať originál potvrdenia o štúdiu a jeho úradný preklad) zaslanej na adresu: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní sídli na ulici Dostojevského rad 7 v budove Malej scény, na druhom poschodí (poštová adresa sa odlišuje od adresy sídla).
Aby nárok na sirotský dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.
K žiadosti o sirotský dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady týkajúce sa zomretého rodiča:

Tu čítaj ďalej

http://www.socpoist.sk/vdok_simple-uplatnenie-naroku-na-sirotsky-dochodok/1291s16707c