berry
23.05.08,06:21
Pekný deň
Práve sa mi stala taká hrozná vec. Vyšla nám povinnosť platiť DPH a už som ju aj zaplatila ale zo zlého účtu. Platila som to cez IB a nezmenila som si účet. Čo mám teraz robiť? Mám podať oznamenie na DÚ , že z akého účtu je to platené ( inač ten účet používa náš konateľ ako svoj podnikateľský , lebo je aj živnostník)
Alebo mám DÚ požiadať o vrátenie týchto peňazí a zaplatiť to zo správneho účtu?
Zoltán Kovács
23.05.08,04:37
Pekný deň
Práve sa mi stala taká hrozná vec. Vyšla nám povinnosť platiť DPH a už som ju aj zaplatila ale zo zlého účtu. Platila som to cez IB a nezmenila som si účet. Čo mám teraz robiť? Mám podať oznamenie na DÚ , že z akého účtu je to platené ( inač ten účet používa náš konateľ ako svoj podnikateľský , lebo je aj živnostník)
Alebo mám DÚ požiadať o vrátenie týchto peňazí a zaplatiť to zo správneho účtu?

Rovnaký prípad som riešil tak, že zo správneho účtu som preposlal peniaze na účet odkial som platil. DÚ platbu identifikuje podľa variabilného čisla, takže im je jedno odkial prichádzajú peniaze. K správnemu účtu som priložil kópiu toho nesprávneho, kde bola realizovaná úhrada. Pripojil som k tomu aj vysvetlenie, a na správnom účte som to zaúčtoval ako úhrada daňovej povinnosti.
karin65
23.05.08,04:44
myslím, že daňový úrad eviduje platby podľa použitého VS, nie podľa čísla účtu z akého platba bola realizované. Keď sa to stalo mne, vratila som peniaze pod rovnakým VS na účet, z ktorého peniaze odišli. V účtovníctve ( odkial odišli peniaze) som to evidovala ako chybnú platbu a vrátenú platbu a vo firme ( za ktorú bola platená daň), som si dala len poznámku, prečo je na výpise použitý iné číslo účtu. Neviem, či je daný spôsob najsprávnejší, ale daňový úrad nenamietal a v účtovníctve mi všetko sedí.
berry
23.05.08,04:55
Ja len tak , že na daňový sa musí hlásiť číslo účtu. Tak som si že či to nekontrolujú nejako. Ale však peniaze mi nevracajú tak im to môže byť jedno :-))
Ďakujem pekne za Vaše odpovede.