pata31
23.05.08,10:24
Môžem si dať do nákladov nákup kolkov na založenie živnosti, keď som ich kupovala mesiac pred vznikom živnosti?
Zoltán Kovács
23.05.08,08:28
Áno.
Monika C.
23.05.08,08:29
Áno môžeš ja dávam dátumom aký je na živnostenskom liste poprípade v deň zápisu do obch. registra. Sú to náklady, ktoré sa týkajú živnosti.
pata31
23.05.08,08:37
Ďakujem :)