AnitaMartinska
23.05.08,13:00
Zmena hovori:
občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan, ktorý je uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu. Občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Pre účely povinného zdravotného poistenia od 1. mája 2008 u občana s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 % sa sadzba pre výpočet poistného neznižuje.
Moja otazka: zamestnanec ma pokles 40 % pre poberanie ID a zaroven 50 % ako TZP.
Ma narok na znizeny odvod do ZP?
Dakujem
Jana Motyčková
23.05.08,17:12
Keďźe je ŤZP, má.
Lilu1
23.05.08,18:47
Keďźe je ŤZP, má.
Dobrý deň,
my máme zamestnanca, ktorý nepoberá žiadny ID, len je uznananý za ZŤP. Má rozhodnutie z ÚPSVaR. Pokles je 50%. Odvádzam za neho znížené poistné do zdravotnej poisťovne. Dúfam, že robím správne.
daniela554
27.05.08,09:08
Prosím Vás, ak zamestnanec poberá čiastočný invalidný dôchodok, ktorý mu bol priznaný v Českej republike (t.zn., že v SR nebude prehodnotený), má nárok na znížené poistné?
Lilu1
27.05.08,13:40
Prosím Vás, ak zamestnanec poberá čiastočný invalidný dôchodok, ktorý mu bol priznaný v Českej republike (t.zn., že v SR nebude prehodnotený), má nárok na znížené poistné?
Podľa mňa nie.
zvs-enco
04.06.08,10:47
Prajem krásny deň. Prosím poradiť: 1.- zamestnanec má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Má nárok na znížený odvod do Z?
2. - zamestnanec má pokles schopnosti 40 %, ale je ŤZP. Má nárok na znížený odvod do ZP?
Pekne Vám ďakujem.Viki.
Jana Motyčková
04.06.08,20:49
obaja áno .
zvs-enco
06.06.08,09:25
Ďakujem pekne. Viki.
barborka7
06.06.08,09:50
Dobrý deň, prosím o radu, či má nárok na polovičnú sadzbu poistného zamestnanec, ktorý mi predložil potvrdenie zo sociálnej poisťovne, že je čiastoný invalidný dôchodca. V tom potvrdení zo sociálnej poisťovne je ďalej napísané citujem:
"Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách nebude stanovená, nakoľko poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných do 31.12.2003 sa od 18.7.2006, to znamená odo dňa vyhlásenia nálezu ÚS SR, trvanie invalidity sa podľa ustanovenia § 263 ods. 2 zák. č. 461/2003 z.z. o soc. poistení z znení zákona č. 186/04 Z.z. nepreskúmava.
Nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok a jeho výplatu ak ide o dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003 sa posudzuje podľa zák. č. 100/1988 Z. o soc. zabezpečení v znení neskorších predpisov."

Prosím poraďte, či na základe takého potvrdenia mu môžem dávať polovičnú sadzbu poistného, nemám ani rozhodnutie, nakoľko údajne zamestnancovi, keď ho bol pýtať v sociálnej poisťovni vydali iba toto potvrdenie. TO potvrdenie je z apríla, keď k nám nastúpil do zamestnania.
Ďakujem za pomoc
Jana Motyčková
06.06.08,10:31
Má nárok na nižšiu sadzbu poistného. ČID priznaní pred 1.1.2004 majú zákonom stanovený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50% (ZSP_§263a_ods.12).
Silvia S
16.06.08,14:32
Dobrý deň, my máme 3 zamestnancov. Prvý je uznaný za invalidného s poklesom schopnosti 45% v porovnaní so zdravým - tu by mal naďalej platiť znížený odvod do ZP. Druhý má to isté len 50% - taktiež znižený odvod. Nejasnosť mám ale pri treťom. Ten mal do 16.3.08 znížený odvod aj do SP z dôvodu, že mal pokles viac ako 70%. Pri prehodnotení mu dali na SP rozhodnutie, kde mu podľa par.37 zákona 100/1988 o soc.zabezpečení priznali čiastočný invalidný dôchodok a že sa podľa par.310/2006 považuje za invalidný. O % ani stopy. Poslala som ho na SP, kde mu však odmietli uviesť percentá, ústne mu povedali, že nejakých 50%. Telefonicky mi v ZP povedali, že to mi stačí, veď zdravotne postihnutý je. Len teraz si fakt neviem rady, čo s ním po tej zmene. Prosím, kto by mi vedel pomôcť. Budem rada.
Mária27
16.06.08,16:04
Ak je invalid, tak je nad 40 %:

§ 71
(1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

§ 263

(1) Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak poberateľ invalidného dôchodku podľa prvej vety vykonáva činnosť zamestnanca, práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon týchto činností alebo prác nemá po 31. júli 2006 vplyv na nárok na výplatu invalidného dôchodku.
Silvia S
17.06.08,08:44
Ďakujem, je mi jasné, že nad 40%, ale čo keď tie percenta uvedené nemá?
Jana Motyčková
17.06.08,09:07
Ale má ich uvedené v zákone, zákon platí pre všetkých (aspoň by mal).
tomare
17.06.08,09:21
Dobrý deň, my máme 3 zamestnancov. Prvý je uznaný za invalidného s poklesom schopnosti 45% v porovnaní so zdravým - tu by mal naďalej platiť znížený odvod do ZP. Druhý má to isté len 50% - taktiež znižený odvod. Nejasnosť mám ale pri treťom. Ten mal do 16.3.08 znížený odvod aj do SP z dôvodu, že mal pokles viac ako 70%. Pri prehodnotení mu dali na SP rozhodnutie, kde mu podľa par.37 zákona 100/1988 o soc.zabezpečení priznali čiastočný invalidný dôchodok a že sa podľa par.310/2006 považuje za invalidný. O % ani stopy. Poslala som ho na SP, kde mu však odmietli uviesť percentá, ústne mu povedali, že nejakých 50%. Telefonicky mi v ZP povedali, že to mi stačí, veď zdravotne postihnutý je. Len teraz si fakt neviem rady, čo s ním po tej zmene. Prosím, kto by mi vedel pomôcť. Budem rada.
a bude platiť do SP znížené sadzby? Do 16.3.2008 mal a teraz keď nemá % a "ústne mu povedali, že nejakých 50%" tak už nema?
rrrrr
03.08.08,19:46
A ked ma len preukaz ZTP a nema v rozhodnuti z uradu stanovene percenta, tak platime z nizsej sadzby?
DAkujem.