marci_s
23.05.08,20:16
Zamestnanec,ktorý ná pracovnú zmluvu na dobu neurcitú od roku 1980, v roku 2007 mal PNS od 07.02.2007 do konca roka 2007. Aký nárok na dovolenku má v roku 2007 ? Dakujem za odpovede.
marci_s
26.05.08,12:37
:) PNS - pracovná neschopnosť
Stina
26.05.08,12:52
§ 109 - Krátenie dovolenky :
(1) Ak nepracoval zamestnanec, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, z dôvodu výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu , z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2) a pre dôležité osobné prekážky v práci, ktoré sa neuvádzajú v § 141 ods. 2, kráti sa mu dovolenka za prvých 100 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 dní rovnako o jednu dvanástinu. Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá.

(2) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

(3) Pri krátení dovolenky podľa odseku 1 sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov.

(4) Zamestnancovi, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody, sa za každých 22 21 takto zameškaných pracovných dní kráti dovolenka za kalendárny rok o jednu dvanástinu. Rovnako sa kráti dovolenka za výkon väzby, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený alebo ak bol zamestnanec spod obžaloby oslobodený, prípadne ak bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný.

(5) Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku možno krátiť iba z dôvodov ustanovených v odseku 2.

(6) Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.
milagros208
26.05.08,13:08
Keďže za rok 2007 neodpracoval viac ako 60 dní, patrí mu dovolenka za odpracované dni. T.z. za každých 21 odpracovaných dní 1/12 ročného nároku. Vychádza mi to, že odpracoval nejakých 27 dní, takže pri nároku na dovolenku 25 dní, mu to vychádza na 2 dni dovolenky.
Danetta
26.05.08,13:19
súhlasím s milagros 208
profi
26.05.08,13:33
Zamestnec bol v pracovnom pomere od 10.3.08-27.4.08, kedze práca bola na smeny spolu mala odpracovaných 23 dní (započítaných 49 dní). má nárok na nejaký deň dovolenky? mali sme jej ho preplatiť? ďakujem za rýchlu odpoveď
Tweety
26.05.08,13:36
Zamestnec bol v pracovnom pomere od 10.3.08-27.4.08, kedze práca bola na smeny spolu mala odpracovaných 23 dní (započítaných 49 dní). má nárok na nejaký deň dovolenky? mali sme jej ho preplatiť? ďakujem za rýchlu odpoveď
Má nárok na 1/12 z ročného nároku D.
profi
26.05.08,13:44
aj ked nemala odpracovaných 60 dni v roku?
veronikasad
26.05.08,13:47
aj ked nemala odpracovaných 60 dni v roku?
vznikne jej nárok na odovolenku za odpracované dni.

-------
Veronika
Tweety
26.05.08,13:48
aj ked nemala odpracovaných 60 dni v roku?
Má nárok na D za odpracované dni, za každých 21 dní, je nárok na 1/12.
marci_s
26.05.08,13:57
Ďakujem všetkým za odpovede.
profi
26.05.08,14:02
aj ja ďakujem všetkým