matalenka
24.05.08,10:06
Dobrý deň,

prosím poraďte mi, koľko percent zo zisku musím dať do zákonného rezervného fondu a koľko percent do sociálneho fondu zamestnancov?

Môžem ostatný nerozdelý zisk použiť na úhradu napr. krátkodobej pôžičky?

Ďakujem veľmi pekne.
alušik
24.05.08,11:53
Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.
Povinnosť prispieť do sociálneho fondu zo zisku nie je. Môžeš tam teda nejakú sumu previesť, ale nemusíš.
Ostatný čistý zisk buď prevedieš na úhradu straty predchádzajúcich rokov, alebo ho rozdelíš k výplate spoločníkom alebo akcionárom, prípadne prevedieš na nerozdelený zisk minulých rokov. Pôžička sa zo zisku neuhrádza.
natalakovac.
09.06.08,09:48
Máme rezervný fond vytvorený v Banke a moja otazka je ci to možme dať do pokladne?
Kristina27
06.11.08,07:27
Naša SRO vedie SF a RF na podúčtoch v banke. Radila som im zrušiť tieto podúčty, zbytočne veľa poplatkov. Je to správne, na aký zákon sa mám odvolať?