Zuzka2510
24.05.08,22:09
Ahojte všetci. Ja by som sa chela opýtať, chceme prijať na DOPČ viacerých zamestnancov, ale všetci sú evid. na úr. práce a boja sa že prídu o svoje soc.dávky (určite ich poberajú viac, len neviem ktoré su to), tak neviem koľko im máme dať zarobiť, aby sa im tie dávky nekrátili. Viete mi poradiť? Ktoré soc. dávky sa krátia a ktoré nie?Oni to musia potom hlásiť na úr. práce a do koľkých dní?.Ďakujem
Zuzka2510
25.05.08,09:35
Prosím o radu, prosíííííííííííím
Zuzka2510
27.05.08,09:48
Prosím poradí mi niekto na moju otázku?
ZuzanaP
27.05.08,10:17
Skús sa informovať priamo na ÚPSVaR. Myslím, že podpora v nezamestnanosti sa nekráti, ale nejaké sociálne dávky áno.
katka50
27.05.08,10:52
Ahojte všetci. Ja by som sa chela opýtať, chceme prijať na DOPČ viacerých zamestnancov, ale všetci sú evid. na úr. práce a boja sa že prídu o svoje soc.dávky (určite ich poberajú viac, len neviem ktoré su to), tak neviem koľko im máme dať zarobiť, aby sa im tie dávky nekrátili. Viete mi poradiť? Ktoré soc. dávky sa krátia a ktoré nie?Oni to musia potom hlásiť na úr. práce a do koľkých dní?.Ďakujem
Aj pre evidenciu na Úrade práce platí, že môžeš zarobiť: Zákon 5/2004 §6 ods.2 písm.d - platný od 1.5.2008 citujem:
6. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
"d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.".

A pre soc. dávky platí, že tiež sa musí preukazovať príjem a o tento sa kráti soc. dávka, na ktorú vznikol nárok.
Zuzka2510
27.05.08,11:12
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc.
Llívia
18.08.10,09:10
Aj pre evidenciu na Úrade práce platí, že môžeš zarobiť: Zákon 5/2004 §6 ods.2 písm.d - platný od 1.5.2008 citujem:
6. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
"d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.".

A pre soc. dávky platí, že tiež sa musí preukazovať príjem a o tento sa kráti soc. dávka, na ktorú vznikol nárok.

Firma chce prijať záujemcu na dohodu o vykonaní práce. Pracovník poberá sociálne dávky a tvrdí, že aj pri ich poberaní môže mať príjem na dohodu o vykonaní práce do nejakej výšky. Podľa mňa je to blbosť, lebo predsa sociálne dávky slúžia na udržanie nejakej minimálnej životnej úrovne a akonáhle má ich poberateľ príjem, musia sa krátiť aj tieto sociálne dávky. Záujemca o DVP však tvrdí, že to mal takto aj v minulosti - mal príjem z DVP a súčasne poberal sociálne dávky, ktoré sa mu ani nekrátili. (Myslím si, že tú DVP nenahlásil, takže ÚPSVaR ako platiteľ dávok nemal ako prísť na to, že dotyčný má nejaký príjem. Alebo si jeho príjem ÚPSVar dokáže overiť na Sociálnej poisťovni z prílohy k mesačnému výkazu poistného?) Platí stále, že sa krátia sociálne dávky, ak má ich poberateľ príjem z DVP?