Veronika48
25.05.08,16:02
Pracujem v Domove sociálnych služieb pre mentálne postihnutých. Všetci
obyvatelia sú zbavení svojprávnosti a vyžadujú nepretržitú starostlivosť.
V dňoch 10.5 - 17.5. som sa snimi zúčastnila rekreačného pobytu. So zamestnávateľom som sa dohodla na náhradnom voľne. Potrebujem vedieť
o koľko dní náhradného voľna môžem žiadať. Pracujem pondelok až piatok.
Pracovná doba je 7,5 hod + pol hodiny obedňajšia prestávka.