NOKIA
25.05.08,19:13
Nové sumy stravného pri prac.cestách v tuzemsku - zverejnené v Zbierke zákonov 24.5.2008 čiastka 75/2008 platné od 1.6.2008,
180/2008 Z.z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
a číslo 181/2008 Z.z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Rozalka
25.05.08,19:18
Miloš
06.06.08,08:38
základné náhrady za použitie cestných mot. voz išli dole z 1,70 Sk na 1,50 Sk resp. z 6,20 Sk na 5,50 Sk, nie je to omyl ?
Tweety
06.06.08,08:39
základné náhrady za použitie cestných mot. voz išli dole z 1,70 Sk na 1,50 Sk resp. z 6,20 Sk na 5,50 Sk, nie je to omyl ?
Nie, omyl to nie je, ale tvrdá realita .
Katija
06.06.08,08:53
základné náhrady za použitie cestných mot. voz išli dole z 1,70 Sk na 1,50 Sk resp. z 6,20 Sk na 5,50 Sk, nie je to omyl ?
Omyl nie. Je to trend. Pravdepodobne sociálny. Ideálny stav bude keď sa dosiahne výška náhrady 0,0 Sk (E) za použitie mot.vozidla.
Kto má vozidlo, ten sa nebude obohacovať a kto nemá vozidlo, ten nebude závidieť.:D:eek: