renkulka
26.05.08,06:44
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Keď bolo auto používané v majetku firmy prepísané na PZ v tech. preukaze k 12.5. Od tohoto dňa je auto používané na súkromné účely. Ku ktorému dňu nahlásim na DU, že sme auto prestali používať na podnikat. účely. K 11.5. alebo k 12.5? Ďakujem.
Zoltán Kovács
26.05.08,06:59
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Keď bolo auto používané v majetku firmy prepísané na PZ v tech. preukaze k 12.5. Od tohoto dňa je auto používané na súkromné účely. Ku ktorému dňu nahlásim na DU, že sme auto prestali používať na podnikat. účely. K 11.5. alebo k 12.5? Ďakujem.

K 11.5.
uzivatel2
26.05.08,08:33
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Keď bolo auto používané v majetku firmy prepísané na PZ v tech. preukaze k 12.5. Od tohoto dňa je auto používané na súkromné účely. Ku ktorému dňu nahlásim na DU, že sme auto prestali používať na podnikat. účely. K 11.5. alebo k 12.5? Ďakujem.
Nemal by sa uplatniť § 89 Vznik a zánik daňovej povinnosti

(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
Kata