andula73
26.05.08,08:50
Dobrý deň,
prosila by som o radu. Zamestnávateľ nemôže prideliť zamestnancom prácu z vážnych prevádzkových dôvodov (nemáme objednávky, takže nemáme pracovníkom čo dať robiť). V Zákonníku práce som sa dočítala, že v takomto prípade je nutné spísať dohodu so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy najmenej 60% jeho priemerného zárobku, aj keď zamestnanec bude doma. Treba v takomto prípade nahlásiť uvedenú skutočnosť aj nejakému úradu alebo poisťovni? Ako to bude potom s odvodmi do poisťovní?
Vopred ďakujem za odpoveď!