Bambulka192
26.05.08,08:45
Dobry den,
kedy je datum vzniku danovej povinnosti - automobil kategorie N1

Datum uzatvorenia zmluvy o kupe vozidla - 30.4.2008
Dna 7.5.2008 urobena geometria.
Zakonna poistka uzatvorena 9.5.2008
Prihlasenia vozidlo na doprav. inspek. - 23.5.2008
Havarijna poistka od 30.4.2008

Aky datum mam uviest na danovom priznani - datum danovej povinnosti - aby si mohla firma dat do nakladov - geometriu, poistky.

Dakujem
Libusa
26.05.08,09:15
Daňová povinnosť pre účely dane z motorových vozidiel vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie.
Bambulka192
26.05.08,09:33
a ak dam datum vzniku danovej povinnosti 23.5.2008 tak mozem dat do nakladov firmy geometriu a aj poistky od datumu ich uzatvorenia.
Vranová
26.05.08,21:12
Dlhodobým hmotným majetkom sa stáva automobil po uvedení do užívania , pričom uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých tech.funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (§33 postupov účtovania). Tech.funkcie sú: prihlásené na dopravnom inšpektoráte, držiteľ automobiluje zapísaný v tech.preukaze mot.v. a je mu pridelené evidenčné číslo, až týmto dňom sú splnené podmienky uvádzané v citovanom ustanovení Postupov účtovania. Podľa toho ako si zadala otázku, tak tebe vzniká daň.povinnosť pre účely dane z mot.vozidiel až 24.05.2008 a do dátumu 23.05.2008, všetky náklady vynaložené na uvedené vozidlo , Ti vchádzajú do obstarávacej ceny vozidla.