zuzana
26.05.08,11:20
Ak máme za 3/08 a 4/08 nevyplatené mzdy, ako to bude s odvodmi do poisťovní a daňou z príjmu?Máme poslať nulové výkazy do poisťovní alebo sa pošlú výkazy riadne vyplnené so mzdami aj keď neboli vyplatené?Ako to bude s daňou z príjmu, kedy sa uhradí??Ako to bude po vyplatení miezd?
KvetkaK
26.05.08,11:22
Aj keď nie sú mzdy vyplatené, výkazy musíte poslať riadne vyplnené a potom ich uhradíte. A to isté aj s daňou, tú musíte potom uviesť v štvrťročnom prehľade a odvedené dáte 0,- Sk.
zuzana
26.05.08,11:43
V prehlade mi p.Mihal poradil, ze sa tam do prehladu do preddavkov(nielen odvedené) dava 0, lebo je to preddavok z vypl.miezd, cize cely stlpec bude 0-ový.Preto neviem ako to bude pri výkazoch do poistovni.
Modroocko
26.05.08,11:45
Pozor ale v prípade, že budete vystavovať potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre odchádzajúceho zamestnanca. Príjem zo závislej činnosti, preddavky na daň, či vyplatený a priznaný bonus sa tu uvádza len v čiastkach skutočne vyplatenej mzdy zamestnanca. Ak mzda nebola vyplatená, neuvádza sa ani v tomto potvrdení, počíta sa s ňou ako s nulou. Rovnako aj zrazená daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiace, keď nebola vyplatená mzda, bude nulová.
KvetkaK
26.05.08,11:48
V prehlade mi p.Mihal poradil, ze sa tam do prehladu do preddavkov(nielen odvedené) dava 0, lebo je to preddavok z vypl.miezd, cize cely stlpec bude 0-ový.Preto neviem ako to bude pri výkazoch do poistovni.
Áno ospravedlňujem sa, do prehľadu ide naozaj daň z vyplatených príjmov, čiže tam bude nula ale výkazy do poisťovní určite nie nulové.