cepa
26.05.08,14:05
Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie 55% ceny jedla (stravné 89,-SK sa zvyšuje na 98,-Sk pre čas.pásmo 5 až 12 hod.) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. § 152 ods.3. Zamestnanci platia za stravné lístky 40,-Sk. Chcela by som vedieť, či zamestnávateľ môže prispievať na stravné vyšším percentom ( v oblasti verejnej služby).