ucb
27.05.08,08:37
jaký je rozdíl mezi DIČ a IČ DPH?
Zoltán Kovács
27.05.08,08:38
jaký je rozdíl mezi DIČ a IČ DPH?

DIČ - daňové identifikačné číslo na daň z príjmov (sivá kartička)
IČ DPH - identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty (ružová kartička)