zpaul
27.05.08,09:00
Chcem sa informovať, keď firma predáva materiál do zahraničia, napr. do ČR, alebo do štátov európskej únie, treba sa registrovať nejako na daňovom úrade? My sme platcovia DPH na Slovensku a odberatelia sú platcami DPH vo svojej krajine. Aký je postup pri takejto fakturácii? Čo k tomu treba? Je potrebný aj nejaký devízový účet, alebo niečo také? Nemám žiadne skúsenosti. Ďakujem
Milan Benka
28.05.08,08:58
Chcem sa informovať, keď firma predáva materiál do zahraničia, napr. do ČR, alebo do štátov európskej únie, treba sa registrovať nejako na daňovom úrade? NIE
My sme platcovia DPH na Slovensku a odberatelia sú platcami DPH vo svojej krajine. Aký je postup pri takejto fakturácii? Dodanie tovaru do iného členského štátu je oslobodené od DPH. Bližšie §43 zák. 222/2004
Čo k tomu treba?Odberateľov v iných čl. štátoch
Je potrebný aj nejaký devízový účet, alebo niečo také? Úhrady pohľadávok vám môžu nabiehať aj na účet vedený v SKK. Devizový účet nie je podmienkou. Ale aj tak je dobré mať taký účet, hlavne ak faktúrujete v inej mene ako je SKK.
Nemám žiadne skúsenosti. Ďakujem


Zvýraznené .