Zoretka
27.05.08,10:00
V prílohe prikladám tabuľku na výpočet odvodov pre klientov. Zohľadňujem príjem pre povinné platenie do SP, zniženie VZ o zaplatené poistné a sledujem, či FO je starobný dôchodca ( ano = 1, nie = 0 ). Nesledujem ale skupinu SZČO s prijmom podľa osobitného predpisu. Ostatné udaje ako preddavky na daň a ZP dopĺňam samostatne. Poprosim dobré duše, ktoré majú trochu času, keby sa na ňu pozreli, odsimulovali par príkladov a na pripadné pripomienky a chyby ma upozornili aby som mohla opraviť.

Ďakujem


Ak bude tabuľka v poriadku - užívajte.
veronikasad
27.05.08,10:02
Tabulku zase prekrýva reklama... Dá sa s tým niečo urobiť ?
Muška
27.05.08,10:04
Zoretka, pridaj tabuľku ako ďalší príspevok :)
Muška
27.05.08,10:12
Zoretka, tak podarilo sa mi to otvoriť, len teraz zasa neviem čo sa vlastne pýtaš. Zadanie je o výpočte SP, tak Ti v prílohe prikladám tabuľku od "ekopo", perfektne počíta aj pri uplatnení "12000" /ak má nárok.

P.S.
V tabuľke máš "plné" mená....neviem či je to vhodné, aby si ich každý prečítal :D
Zoretka
27.05.08,10:39
Uz je to bez mien. Túto tabuľku zároveň používam do hromadnej korešpondecie - tak mi na tom záleží. Ale s tou reklamou by sa mohlo niečo urobiť.
Evita M
24.06.08,10:41
Skúšala som porovnať výpočet s kalkulačkou na stránke soc.poisťovne a tam mi vyšla iná čiastka , neviete prečo ?
Chcela som vypočítať preddavok na platbu do sociálnej poisťovne od 1.7.2008 pre SZČO a zamestnanca súčasne , pričom zamestnanec má 15.000,- brutto mesačne a SZČO za rok 2007 základ 2,8 mil. A vyšlo mi : odvod v kalkulačke soc.p. cca 24.500,- sk mesačne, a v tejto tabuľke 22.800,- Sk. Tak teraz neviem, ktorý je správne :-/.
Katija
24.06.08,10:58
Skúšala som porovnať výpočet s kalkulačkou na stránke soc.poisťovne a tam mi vyšla iná čiastka , neviete prečo ?
Chcela som vypočítať preddavok na platbu do sociálnej poisťovne od 1.7.2008 pre SZČO a zamestnanca súčasne , pričom zamestnanec má 15.000,- brutto mesačne a SZČO za rok 2007 základ 2,8 mil. A vyšlo mi : odvod v kalkulačke soc.p. cca 24.500,- sk mesačne, a v tejto tabuľke 22.800,- Sk. Tak teraz neviem, ktorý je správne :-/. Kaľkulačka na stránke SP nezohľadňuje súbeh zamestnanec+SZČO. Vymeriavacíe základy povinne poistenej SZČO si musíš upraviť podľa § 138 ods. 19 zákona 461/2003 Z.z.
jess
24.06.08,14:38
Ráta sa do základu dane na odvody SZČO do SP aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti ? Pretože do ZP nie.
Katija
24.06.08,14:41
Ráta sa do základu dane na odvody SZČO do SP aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti ? Pretože do ZP nie. Neráta.
jess
24.06.08,14:42
Lenže, v r.02 Výpisu z DP FO mám príjmy a výdavky zo živnosti, do r. 09 vpíšem príjmy a výdavky z prenájmu nehnuteľnosti. Čiastkový základ dane z príjmov podľa §6 je údaj v riadku 10 z aktuálneho výpisu z daňového priznania a vlastne tento údaj je aj vrátane príjmov z prenájmu.

Z toho mi vychádza , že odvody do SP sa platia aj z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti podľa §6, odst.3. Odvody do ZP sú od týchto príjmov oslobodené.

Tak, ako je to teda ?
Katija
24.06.08,16:22
Lenže, v r.02 Výpisu z DP FO mám príjmy a výdavky zo živnosti, do r. 09 vpíšem príjmy a výdavky z prenájmu nehnuteľnosti. Čiastkový základ dane z príjmov podľa §6 je údaj v riadku 10 z aktuálneho výpisu z daňového priznania a vlastne tento údaj je aj vrátane príjmov z prenájmu.

Z toho mi vychádza , že odvody do SP sa platia aj z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti podľa §6, odst.3. Odvody do ZP sú od týchto príjmov oslobodené.

Tak, ako je to teda ?
Áno vo výpise z DP uvádzaš všetky príjmy, výdaje a celý dańový základ podľa § 6. Ale to ešte neznamená, že celý základ dane podľa § 6 vstupuje do VZ pre SP. Je tomu tak preto, že nie všetky príjmy podľa § 6 zákona 595/2003 Z.z. sú definované ako príjmy SZČO podľa zákona 461/2003 Z.z.
Keďže si predplatiteľka DRAKA prečítaj si síce už starší, ale stále aktuálny príspevok o tom tu. http://www.porada.sk/t36057-prenajom-a-odvody.html
waitinka7
24.06.08,17:47
Ja sa chcem opýtať, prečo pri výpočte odvodov do SP sa základ dane najprv vydelí dvoma a následne 12-timi mesiacmi a z toho sa počíta. Ďakujem.
ekopo
24.06.08,17:57
pretože podľa § 138 ods.6 je vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Suma vymeriavacieho základu sa zníži o výšku príspevkov zaplatených samostatne zárobkovo činnou osobou na jej doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne najviac v sume nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac. Pri nedodržaní podmienok ustanovených osobitným predpisom, alebo ak životné poistenie zanikne z dôvodov ustanovených osobitným predpisom sa suma vymeriavacieho základu zvýši o sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb poistného na životné poistenie a platieb účelového sporenia zaplatenú podľa osobitného predpisu pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac.
waitinka7
24.06.08,17:59
ekopo, dakujem za odpoved.
Zoltán Kovács
24.06.08,18:03
Ja sa chcem opýtať, prečo pri výpočte odvodov do SP sa základ dane najprv vydelí dvoma a následne 12-timi mesiacmi a z toho sa počíta. Ďakujem.

Pre toto:

ZÁKON 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003 o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení v platnom znení

§ 138
Vymeriavací základ

(6) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Suma vymeriavacieho základu sa zníži o výšku príspevkov zaplatených samostatne zárobkovo činnou osobou na jej doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne najviac v sume nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu78a) pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac. Pri nedodržaní podmienok ustanovených osobitným predpisom, 78b) alebo ak životné poistenie zanikne z dôvodov ustanovených osobitným predpisom78c) sa suma vymeriavacieho základu zvýši o sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb poistného na životné poistenie a platieb účelového sporenia zaplatenú podľa osobitného predpisu78d) pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac.
Evita M
25.06.08,08:26
Ďakujem za odpoveď,a ak môžem, ešte sa chcem spýtať, či je nejaká maximálna čiastka odvodu do soc.poisťovne..., lebo mne vychádza, že by mal ako SZČO platit cez 24.000,- mesačne. Je to dosť ... a keď ešte musí platiť ako zamestnanec ... ? :-/
ZuzanaP
25.06.08,08:37
Ďakujem za odpoveď,a ak môžem, ešte sa chcem spýtať, či je nejaká maximálna čiastka odvodu do soc.poisťovne..., lebo mne vychádza, že by mal ako SZČO platit cez 24.000,- mesačne. Je to dosť ... a keď ešte musí platiť ako zamestnanec ... ? :-/

Existuje maximálny VZ. Pozri napr. http://www.socpoist.sk/tabulka-platenia-poistneho-od-1-januara-2008/924s?

Keď odovzdávate výpis na SP, tak by vám mali povedať výšku poistného, ktoré je potrebné platiť od 01.07.2008.
Evita M
25.06.08,09:57
Ďakujem všetkým šikulkám na tejto stránke. Veľmi pomáhajú nám - ,, málo zbehlým,, :-).