emily 2
27.05.08,11:14
:) Pekný deň !
Poprosím Vás o radu, prešla som si príspevky na porade,ale chcem sa uistiť či som to dobre pochopila . Máme 1 x exekúciu. Ďakujem vopred.

Dostali sme exek. príkaz na zrážky zo mzdy zamestnanca – výživné :
- pohľadávky 60.000,- Sk
- opakovanej dávky 1.500,- Sk mesačne od 01.01. 2008
- predbežné trovy exekúcie 27.300,-

Je zamestnaný u nás od 01.04. 2008. Príkaz nám bol doručený 26.05. 2008.
Oficiálne máme mzdy za apríl 30.5.2008 aj výkazy do poisťovní mám urobené s dátumom 28.05.2008. Je moja povinnosť, keď peniaze neboli oficiálne vyplatené do 26.05.2008 urobiť zrážky zo mzdy _ ?

Môj výpočet je takýto ( pomocou tabuky z porady -vďaka ) :
HM je 8.500,-.ČM (po odrát. poistení a dane ): 7.361 ,- Sk
Nemá žiadne iné vyž. osoby - nepostihnut. časť : 2.154,- Sk
Rozdiel ( zaokr. ) : 5.205:3 = 1.735,- Sk zrážka 1/3

Z výplaty mu zrazím 2/3 t.j. 3.470,- Sk a pošlem na účet oprávneného .
Vyplatené zamestnacovi bude 3.891,- Sk .
- Prednostne by mala byť z toho uhrádzaná opakovaná mes. dávka 1.500,- t.j. suma 3.470,- je úhrada za 01-02/2008 a zbytok 03/2008 ( 1.500,- + 1.500,-+470,- )?
- Pohľadávka 60.000,- zatiaľ nie je uhrádzaná a ani trovy exekúcie

Vďaka
emily 2
emily 2
27.05.08,11:57
Nikto nevie poradiť ?
VERONIKA6
27.05.08,12:11
:) Pekný deň ! ffice:office" />http://www.porada.sk/ />

Poprosím Vás o radu, prešla som si príspevky na porade,ale chcem sa uistiť či som to dobre pochopila . Máme 1 x exekúciu. Ďakujem vopred.

Dostali sme exek. príkaz na zrážky zo mzdy zamestnanca – výživné :

- pohľadávky 60.000,- Sk

- opakovanej dávky 1.500,- Sk mesačne od 01.01. 2008

- predbežné trovy exekúcie 27.300,-

Je zamestnaný u nás od 01.04. 2008. Príkaz nám bol doručený 26.05. 2008.

Oficiálne máme mzdy za apríl 30.5.2008 aj výkazy do poisťovní mám urobené s dátumom 28.05.2008. Je moja povinnosť, keď peniaze neboli oficiálne vyplatené do 26.05.2008 urobiť zrážky zo mzdy _ ?

Môj výpočet je takýto ( pomocou tabuky z porady -vďaka ) :

HM je 8.500,-.ČM (po odrát. poistení a dane ): 7.361 ,- Sk

Nemá žiadne iné vyž. osoby - nepostihnut. časť : 2.154,- Sk

Rozdiel ( zaokr. ) : 5.205:3 = 1.735,- Sk zrážka 1/3

Z výplaty mu zrazím 2/3 t.j. 3.470,- Sk a pošlem na účet oprávneného .

Vyplatené zamestnacovi bude 3.891,- Sk .

- Prednostne by mala byť z toho uhrádzaná opakovaná mes. dávka 1.500,- t.j. suma 3.470,- je úhrada za 01-02/2008 a zbytok 03/2008 ( 1.500,- + 1.500,-+470,- )?

- Pohľadávka 60.000,- zatiaľ nie je uhrádzaná a ani trovy exekúcie


Vďaka
emily 2
Mne to vychádza nasledovne:
životné minimum na pracovníka je z 5130,- 60% t.j. 3078,-
7361-3078=4283 :3 = /musí byť deliteľné 3 t.j. 4281:3=1427,-
Z tento mesiac môže zaplatiť exekúciu vo výške 1427,- Sk

emily 2
27.05.08,12:51
Počítala som to podĺa tabulky na porade ( pokúsim sa priložiť ) , no je ich tu viac a dúfam , že táto je aktuálna , poprosím ešte niekoho o svoj názor
a odpoved aj na ostatne otázky z môjho príspevku .
Podotýkam,že sa jedná o výživné .

ďakujem

emily2
VERONIKA6
27.05.08,13:21
Mne to vychádza nasledovne:
životné minimum na pracovníka je z 5130,- 60% t.j. 3078,-
7361-3078=4283 :3 = /musí byť deliteľné 3 t.j. 4281:3=1427,-
Z tento mesiac môže zaplatiť exekúciu vo výške 1427,- Sk
Koľko si počítala životné minimum na pracovníka. Ja som počítala 60% zo životného minima 5130,-
Jana Motyčková
27.05.08,13:50
Ak ide o výživné na maloleté sieťa, nepostihnuteľná suma je 70% z "bežnej" nepostihnuteľnej sumy, t.j. 2154 Sk. Keďže je to výživné, zrážaju sa 2/3, t.j. 3470 Sk (neprepočítavala som). Prednosť má bežné výživné, ale zrejme aj dlžné výživné ide na toho istého oprávneného. Ak za 1-3/2008 ešte neuhradil výživné, strhla by som najskôr to. Ale ak je to zamestnanec, ktorý nastúpil v apríli, zráźala by som bežné výživné aź za apríl, príp. by som kontaktovala exekútora.
emily 2
27.05.08,13:52
V tej tabulke je to počítané ako 70 % zo sumy 60 % ŽM .

ŽM : 5.130,- z toho 60 % 3.078,- - z toho 70 % 2.154,-

Podľa § 70 ods. 2 Ex. poriadku : Ak ide o výživné ..... základná suma, kt. nemožno zraziť .... je 70 % zák. sumy podľa odseku 1.
a v ods. 1 sa píše : povinnému sa nesmie zraziť z mes. mzdy základná suma , spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda SR.
To nariadenie, ale neviem ...
tak teraz ako je správne _?
emily 2
27.05.08,13:58
Ak ide o výživné na maloleté sieťa, nepostihnuteľná suma je 70% z "bežnej" nepostihnuteľnej sumy, t.j. 2154 Sk. Keďže je to výživné, zrážaju sa 2/3, t.j. 3470 Sk (neprepočítavala som). Prednosť má bežné výživné, ale zrejme aj dlžné výživné ide na toho istého oprávneného. Ak za 1-3/2008 ešte neuhradil výživné, strhla by som najskôr to. Ale ak je to zamestnanec, ktorý nastúpil v apríli, zráźala by som bežné výživné aź za apríl, príp. by som kontaktovala exekútora.kým som dopísala odpoveď Veronike 6, dostala som presné vysvetlenie od Janky M.
Len by som sa opýtala na zvýr. časť odpovede - malo tam byť už za apríl al. až za máj ? začať zrážať

ďakujem obidvom
emily 2
VERONIKA6
27.05.08,14:00
V tej tabulke je to počítané ako 70 % zo sumy 60 % ŽM .

ŽM : 5.130,- z toho 60 % 3.078,- - z toho 70 % 2.154,-

Podľa § 70 ods. 2 Ex. poriadku : Ak ide o výživné ..... základná suma, kt. nemožno zraziť .... je 70 % zák. sumy podľa odseku 1.
a v ods. 1 sa píše : povinnému sa nesmie zraziť z mes. mzdy základná suma , spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda SR.
To nariadenie, ale neviem ...
tak teraz ako je správne _?
Minulý týždeň som dostala exekučný príkaz na zrážku pracovníkovi. Nakoľko som ešte takú nemala, tiež som z toho bola vedľa. Bol tam popísaný celý guláš, ktorému som nerozumela.Náhodou mi volal ten exekútor a tak som sa ho spýtala na ten výpočet a on mi potom poslal taký pomocný, kde je na pracovníka 60% zo životného minima, pokiaľ sú tam deti tak na každé 25% zo životného minima a taktiež 25 % na manželku.
emily 2
27.05.08,14:07
Myslím, že sa to posudzuje podľa toho aká je to pohľadávka , ak to nie je prednostná - ako napr. výživné , tak by to malo byť
tých 60 % ako píšeš - hlane ak to potvrdil exekútor...

Ja som sa teraz stretla prvý krát s exekúciou, tak sa to len učím.
Jana Motyčková
27.05.08,14:08
[/color]kým som dopísala odpoveď Veronike 6, dostala som presné vysvetlenie od Janky M.
Len by som sa opýtala na zvýr. časť odpovede - malo tam byť už za apríl al. až za máj ? začať zrážať

ďakujem obidvom
emily 2
Už z aprílovej mzdy. Ale ak niečo nie je jasné, treba kontaktovať exekútora.