luckapastvova
27.05.08,10:36
Ahojte!

Mám nasledovný problém:

Šéf si kúpil pozemky. Rok nepoznám, ale bolo to už dosť dávno. Tento rok ich začal prenajímať. Pozemky nie sú napísané v majetku firmy, ale sú v jeho osobnom vlastníctve. Musí si dať príjem z nájmu do účtovníctva?
V príspevkoch som zistila, že ak ich bude prenajímať fyzickej osobe, tak nájom vyfaktúruje bez DPH a potom dodaní koeficientom. Ak ho bude faktúrovať právnickej osobe, tak vyfaktúruje s DPH a daň zaplatí.

Jeho manželka má tiež firmu a tie pozemky si kúpil už počas manželstva, takže tu platí bezpodielové spoluvlastníctvo. Keď budú mať príjmy z prenájmu, stačí keď si ich dá do priznania jeden z nich alebo musia obaja? Obidvaja sú platci DPH a čo s daňou z príjmu?

Náklady na údržbu pozemku si môže dať tiež do nákladov, napr. (opravy, udržiavanie trávy, výsadba kvetov, stromčekov,...)?

Prosím o rada a ďakujem
Marína
27.05.08,13:14
horka
27.05.08,13:17
Zaleži či si ich kúpil do súkromného vlastníctva. Ak áno, nevedie si účtovníctvo, nedáva to s DPH, lebo je v tom prípade súkromník nepodnikateľ. Príjmy, zdaňuje na konci roka podľa § 6, pričom si môže uplatniť paušálne výdavky. Ak sa s manželkou dohodnú môžu si ich dať do daní podľa toho na akom % sa dohodnú, nemusí to byť polovica.
Marína
27.05.08,13:21
Zaleži či si ich kúpil do súkromného vlastníctva. Ak áno, nevedie si účtovníctvo, nedáva to s DPH, lebo je v tom prípade súkromník nepodnikateľ. Príjmy, zdaňuje na konci roka podľa § 6, pričom si môže uplatniť paušálne výdavky. Ak sa s manželkou dohodnú môžu si ich dať do daní podľa toho na akom % sa dohodnú, nemusí to byť polovica.
Zák. o DPH §3
(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku;ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.

Viď aj priložené linky v prísp.2