becu
27.05.08,13:47
Prosím Vás poraďte mi.
V apríli sa vystavila faktúra pre tuzemského odberateľa. Dodanie a vystavenie apríl, už aj uhradili faktúru, daňové priznanie za apríl už bolo urobené. V máji sa zistilo, že faktúra bola vystavená nesprávne, jednotkové ceny sú zle uvedené /duplovane/. Odviedla sa vyššia daň.
Ako mám postupovať pri riešení:
1. Je to oprava základu dane podľa §25 Zákon o DPH? Čiže mám vystaviť dobropis, a následne novú faktúru s dobrými cenami /daň. prizn. do obdobia máj/? - keď v tomto paragrafe je vrátenie tovaru, a zníženie ceny v príprade poskytnutia zliav, ale v našom prípade sme zľavu neposkytli, chybne sa uviedla JC;
2. Vystavenie opravnej faktúry, daň.priz. do obdobia apríl, na faktúre uviesť pôvodné dátumi z apríla?
Vopred Vám ďakujem za každú pomoc!
Zoltán Kovács
27.05.08,13:56
Prosím Vás poraďte mi.
V apríli sa vystavila faktúra pre tuzemského odberateľa. Dodanie a vystavenie apríl, už aj uhradili faktúru, daňové priznanie za apríl už bolo urobené. V máji sa zistilo, že faktúra bola vystavená nesprávne, jednotkové ceny sú zle uvedené /duplovane/. Odviedla sa vyššia daň.
Ako mám postupovať pri riešení:
1. Je to oprava základu dane podľa §25 Zákon o DPH? Čiže mám vystaviť dobropis, a následne novú faktúru s dobrými cenami /daň. prizn. do obdobia máj/? - keď v tomto paragrafe je vrátenie tovaru, a zníženie ceny v príprade poskytnutia zliav, ale v našom prípade sme zľavu neposkytli, chybne sa uviedla JC;
2. Vystavenie opravnej faktúry, daň.priz. do obdobia apríl, na faktúre uviesť pôvodné dátumi z apríla?
Vopred Vám ďakujem za každú pomoc!

Riešil by som to dobropisom na rozdiel. Dátum zdaň.plnenia máj (vtedy sa zistili rozdiely). A na základe dobropisu vrátiť peniaze odberateľovi.
Luba
30.05.08,23:46
Lenže keď to bola vlastná chyba, tak tá by sa mala opraviť v tom období, keď vznikla, čiže cez dodatočné daň.priznanie. Tam nejde o dodatočné uznanie zľavy alebo niečo podobné, čo by bolo opravou základu dane v aktuálnom období, ale o opravu chybného dokladu.
Denda
31.05.08,09:17
Lenže keď to bola vlastná chyba, tak tá by sa mala opraviť v tom období, keď vznikla, čiže cez dodatočné daň.priznanie. Tam nejde o dodatočné uznanie zľavy alebo niečo podobné, čo by bolo opravou základu dane v aktuálnom období, ale o opravu chybného dokladu.
Pre Vás nie je podstatné koho chybou, ale podľa §25 ods.3 sa rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane uvedie v tom zdaňovacom období, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. Zároveň platiteľ si opraví odpočítanú daň v období kedy dostal doklad o oprave základu dane - §53 Zákona o dani z pridanej hodnoty.
Luba
02.06.08,12:23
Áno, lenže zas v §25 (1) sa hovorí, kedy sa opraví základ dane - neuvádza sa tam, že aj keď pochybím a vystavím zlú faktúru, ktorú chcem opraviť, že to môžem pokladať za opravu základu dane. Oprava základu dane je, keď sa zruší dodávka alebo sa zníži/zvýši cena, nie keď uvediem chybné veci do faktúry. Vtedy by som mala opraviť faktúru a vystaviť ju so správnymi údajmi - a to si myslím, že je vec dodatočného DP.