EkoMax
27.05.08,16:04
Potrebovala by som poradiť v prípade:

Nakoľko preberám účtovníctvo ktoré úpredtým viedol iný účtovník, potrebujem doriešiť správne účtovanie majetku.
Podnikateľ je platcom DPH, má v majetku zaradený automobil N1, ktorý odpisuje. Keď automobil kupoval a zaraďoval, ešte platcom DPH nebol a neuplatnil si nárok na odpočet. Platcom sa stal od 1.6.2005.
Teraz plánuje automobil predať. Mám otázky:

1. Pri predaji N1 je povinný DPH odviesť ? /predpokladám že áno bez ohľadu na to či si odpočet uplatnil/.
2. Ak si odpočet neuplatnil, čo bola jeho chyba, je možné podať dodatočné danové priznanie a nárokovať DPH ?
3. Automobil mal zaradený v cene DPH spolu nakoľko pri nákupe a zaradení ešte nebol platcom. Pri povinnosti stať sa platcom si nárok neuplatnil, a naďalej odpisuje automobil z celkovej ceny. Je to správne ?
4. V predchádzajúcom roku automobil neodpisoval, to znamená 1. a 2 rok odpis uplatnil, 3 rok nie. Vo výkaze má viesť majetok v rovnakej hodnote, alebo ponížiť hodnotu účtovne, ale daňovo odpis neuplatniť ?
Vopred za odpovede ďakujem. A ešte jedna otázka:
Účtovník predtým viedol záväzky a pohľadávky bez DPH, treba podať opravné výkazy, alebo ako to opraviť. Ja preberám účtovníctvo od apríla 2008, ale nemajú žiadnu evidenciu záväzkov a pohľadávok a tú čo vedú nesúhlasí so skutočnosťoul, lebo oni majú svoju knihu, účtovník knihy nevedie, ale konečné stavy vykazuje bez DPH ako to dať do poriadku ?
Zoltán Kovács
27.05.08,16:18
Potrebovala by som poradiť v prípade:

Nakoľko preberám účtovníctvo ktoré úpredtým viedol iný účtovník, potrebujem doriešiť správne účtovanie majetku.
Podnikateľ je platcom DPH, má v majetku zaradený automobil N1, ktorý odpisuje. Keď automobil kupoval a zaraďoval, ešte platcom DPH nebol a neuplatnil si nárok na odpočet. Platcom sa stal od 1.6.2005.
Teraz plánuje automobil predať. Mám otázky:

1. Pri predaji N1 je povinný DPH odviesť ? /predpokladám že áno bez ohľadu na to či si odpočet uplatnil/. PRedať s DPH, a odviesť štátu.
2. Ak si odpočet neuplatnil, čo bola jeho chyba, je možné podať dodatočné danové priznanie a nárokovať DPH ? Možné to je, ale zváž dopad na daň z príjmov. Ak dodatočne si uplatní DPH, potom odpisy daňové nebudú správne vykázané.
3. Automobil mal zaradený v cene DPH spolu nakoľko pri nákupe a zaradení ešte nebol platcom. Pri povinnosti stať sa platcom si nárok neuplatnil, a naďalej odpisuje automobil z celkovej ceny. Je to správne ? Ak si neuplatnil dph pri registrácii, tak má odpisovať s celkovej ceny s dph.
4. V predchádzajúcom roku automobil neodpisoval, to znamená 1. a 2 rok odpis uplatnil, 3 rok nie. Vo výkaze má viesť majetok v rovnakej hodnote, alebo ponížiť hodnotu účtovne, ale daňovo odpis neuplatniť ? Vo výkaze sa uvádza účtovná zostatková cena.
Vopred za odpovede ďakujem. A ešte jedna otázka:
Účtovník predtým viedol záväzky a pohľadávky bez DPH, treba podať opravné výkazy, alebo ako to opraviť. Záväzky a pohľadávky sa evidujú v celkovej výške, teda s DPH. Ja preberám účtovníctvo od apríla 2008, ale nemajú žiadnu evidenciu záväzkov a pohľadávok a tú čo vedú nesúhlasí so skutočnosťoul, lebo oni majú svoju knihu, účtovník knihy nevedie, ale konečné stavy vykazuje bez DPH ako to dať do poriadku ?


V citáte.
EkoMax
27.05.08,16:22
Veľmi pekne ďakujem. Čakala som rovaké odpovede. Snažím sa pridať bodík, ale neberie mi ho. Vypisuje mi že musím odmeniť niekoho iného. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a budem sa snažiť bodík poslať