zuzanaga
27.05.08,20:28
Dobry den. Rada by som sa opytala, ci fyzicka osoba moze byt na plny uvazok zamestnana v dvoch zamestnaniach- rozdielnych. Ak by stemohli poradit, pripadne odkazat na nejaky zakon. Dakujem Zuzana
Tweety
27.05.08,20:31
Dobry den. Rada by som sa opytala, ci fyzicka osoba moze byt na plny uvazok zamestnana v dvoch zamestnaniach- rozdielnych. Ak by stemohli poradit, pripadne odkazat na nejaky zakon. Dakujem Zuzana
Ak to zamestnanec stíha, MôžE.
zuzanaga
27.05.08,20:33
a je na to nejaky zakon? Pretoze mam dve zamestnania na plny uvazok a tretia osoba do toho zapara
Tweety
27.05.08,20:41
a je na to nejaky zakon? Pretoze mam dve zamestnania na plny uvazok a tretia osoba do toho zapara
§ 85 zp
Pracovný čas
(1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

(2) Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

(3) Na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času je týždňom sedem po sebe nasledujúcich dní.

(4) Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.

(6) Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo, ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu zdrojom ionizujúceho žiarenia kategórie A v kontrolovanom pásme pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, je najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne.

(7) Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín.

(8) Pracovný čas, ktorý zamestnávateľ určí podľa odsekov 1, 5 až 7, je ustanovený týždenný pracovný čas.

(9) Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac 48 hodín týždenne. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.